Брой 136 (393), 16-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS


Проект SAGITTARIUS, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата, набира желаещи
да участват в безплатен онлайн курс по управление на културното наследство,

започващ 1 септември 2013 г.

Обучението е с продължителност от 20 седмици ( до 31 януари 2014 г.) и включва: 

·                                 Ежеседмичен обучителен курс, разделен в четири модула:

1.       Планиране и управление на културното наследство
2.       Свободно време на потребителите
3.       Тълкуване на наследството
4.       Продукти и услуги, базирани на изживявания

·    Сертификат по Европейската рамка за квалификациите (European Qualification Framework).
     Изискванията за получаване на сертификат за успешно обучение са: 
·  Подписано споразумение за доброволно сътрудничество (сателитно партньорство) с БТПП*
·   Успешно издържани ежеседмични тестове
·  Предоставена дипломна работа – прилагане на придобитите знания за разработване на план за културно-икономическо развитие на обект по избор.

Материалите в курса са разработени на база на добри практики при управлението на културно наследство в Югоизточна Европа, Гърция и Италия в частност. Лекторите, които ще водят обучението, са от Егейския университет, Митилини (о. Лесбос) - Гърция.

Обучението, материалите и комуникацията с лектори се извършва на английски език.

Желаещите да се обучават е необходимо да попълнят споразумение за сателитни партньори и да го изпратят на e-mail: projects4@bcci.bg в срок до 2 август.

За допълнителна информация:
Любомир Данов, организатор проекти,
тел.: (02) 8117-553,
E-mail: projects1@bcci.bg ,
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Българска търговско-промишлена палата
www.bcci.bg

________________

* http://www.bcci.bg/projects/sagittarius/Agreement_for_Satellite_Partners-BG.doc

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия
Пограмата за менторство -обмяна на опит за дейността по приложение на стандартите GS1 Още
Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП
Експерти от Палатата активно помагат в индивидуалната работа на стажантите Още
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
БТПП отправя покана за участие в онлайн курс – 1 септември 2013 - 31 януари 2014 Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяне на канадския опит за справяне с кризи и подкрепа за малките и средни предприятия
Канадско-българскияj бизнес съвет - съдействие за обмяна на опит между администрациите и бизнеса на двете страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г.
Наредба от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 г.
Месечната инфлация - минус 0.4% за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е минус 0.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК
Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„Предприемачество и иновации в малкия и средния бизнес – анализ и перспективи”
За ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия Още