Брой 136 (393), 16-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”

 

За 15-та поредна година БТПП ще изготви класацията "ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”.

Традиционно и през тази година палатата ще покаже най-успешните компании в България, които при трудностите продължават да се развиват, да бъдат гъвкави, иновативни и ефективни, и постигат забележителни резултати.

Възможност за участие в класацията има всяко предприятие, което попълни  Необходими данни за участие в ТОП 100 или изпрати в БТПП годишния финансов отчет за 2012 до 31.07.2013 г. В издание ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании в три отделни класации.

Предлагаме и възможност на фирмите да публикуват рекламни материали в "ТОП 100", 2013 г., независимо дали ще участват в класирането. Рекламата в изданието на БТПП е ценна възможност за популяризиране на Вашата фирма, привличане на повече клиенти и бизнес партньори, насочена към селектирана аудиторията от България и целия свят. „ТОП 100” се изготвя на български и английски език и се разпространява при посещения на чуждестранни фирми и делегации в България, при организирани български делегации в чужбина, до 200 търговски палати по света, членовете на Европалати (47 европейски палати, а чрез тях до 1400 регионални палати), членовете на Асоциацията на световните търговски центрове и др. Подробности за условията за реклама можете да намерите в поръчката за реклама.

Класирането на фирмите в изданието на БТПП се основава на обективни данни: официалните годишните финансови отчети и според критерии, доказани в практиката като показатели за динамичност и рентабилност:

  • Изменение на нетните приходи от продажби 2012/2011 г.
  • Печалба на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.
  • Печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2012 г.

За повече информация: Александър Димитров, Олга Чугунска, тел:    02/8117 401  ,    02/8117 411 , e-mail:ikontr@bcci.bgikan@bcci.bg.

Палатата е убедена, че показвайки добрите примери в различните области на икономиката, допринася за изграждане и утвърждаване на позитивния имидж на страната ни в международен план.
Предишните три издания на класацията на БТПП:
"ТОП 100", 2012 г.
 "ТОП 100", 2011 г.
"ТОП 100", 2010 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия
Пограмата за менторство -обмяна на опит за дейността по приложение на стандартите GS1 Още
Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП
Експерти от Палатата активно помагат в индивидуалната работа на стажантите Още
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
БТПП отправя покана за участие в онлайн курс – 1 септември 2013 - 31 януари 2014 Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяне на канадския опит за справяне с кризи и подкрепа за малките и средни предприятия
Канадско-българскияj бизнес съвет - съдействие за обмяна на опит между администрациите и бизнеса на двете страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г.
Наредба от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 г.
Месечната инфлация - минус 0.4% за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е минус 0.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК
Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„Предприемачество и иновации в малкия и средния бизнес – анализ и перспективи”
За ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия Още