Брой 136 (393), 16-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства в БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АРБИЯ ГРУП
ARBIА GROUP
Арабска република Египет

Търговия на едро с машини и оборудване и части за тях - внос и износ на машини и съоръжения

БЕНЕКИПЛИ ЛИМИТИД
BENEKIPLI LIMITED
Република Кипър

Консултации по управление и стопанска дейност - консултантска дейност

БАЛКАН-СЕРВИС
BALKAN-SERVICE
Руска федерация

Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги - износ на земеделска продукция

ГОЛ МЕДИА
GOL MEDIA
Руска федерация

Рекламна дейност - рекламна дейност

ГОЛДКУОЛИТИ ГРУП
GOLDQUALITY GROUP
Република Сейшелски острови

Друго финансово посредничество - посреднически услуги

ЕКСКОРТ
EXCORT
Руска федерация

Търговия на дребно в неспециализирани магазини - търговия на дребно с моторни превозни средства

ЕР-АЛ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО, АВТОМОБИЛИ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ЕЛЕКТРОНИКА И ЖЕЛЕЗАРИЯ
ER-AL INSAAT OTOMOTIV GIDA HAYVANCILIK ELEKTRONIK HIRDAVAT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
Република Турция

Строителство

КАМЕЛ БЕКДАЧЕ И СИНОВЕ
KAMEL BEKDACHE & FILS-SKB
Република Ливан

Производство на хартия и картон - преработка на всякакви видове хартия и картон в производствени продукти; търговия с хартия и картон, канцеларска печатна продукция и канцеларски материали от всякакъв вид; внос и износ на хартия и канцеларска печатна продукция

КИБЕРНЕТ
CYBERNET
Руска федерация

Дейности на информационни агенции - друга дейност, свързана с използването на изчислителна техника, разработване на програмни продукти и консултиране в тази област, дейност по издаване и използване на база данни и информационни ресурси

КОМЕНЕРГО-КОМП
KOMENERGO-KOMP
Украйна

Друга търговия на едро - продажба на техника, експорт, купуване, импорт, консултиране

МАСТЕР-КАР
MASTER-CAR
Руска федерация

Търговия на едро с машини и оборудване и части за тях - внос на машини и съоръжения за авиацията/парапланери/

МЕДДЕНТЛ
MEDDENTL
Руска федерация

Пакетиране на стоки - търговия с пакетирани стоки

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия
Пограмата за менторство -обмяна на опит за дейността по приложение на стандартите GS1 Още
Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП
Експерти от Палатата активно помагат в индивидуалната работа на стажантите Още
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
БТПП отправя покана за участие в онлайн курс – 1 септември 2013 - 31 януари 2014 Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяне на канадския опит за справяне с кризи и подкрепа за малките и средни предприятия
Канадско-българскияj бизнес съвет - съдействие за обмяна на опит между администрациите и бизнеса на двете страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г.
Наредба от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 г.
Месечната инфлация - минус 0.4% за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е минус 0.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК
Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„Предприемачество и иновации в малкия и средния бизнес – анализ и перспективи”
За ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия Още