Брой 1 (761), 05-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката


БТПП изследва нагласите на бизнеса относно отражението на сливането на почивни дни около празниците и как това се отразява на работата и сроковете, поставени от компанията.

При отработването се получават 6-дневни работни седмици с 1 ден почивка, което поставя въпросът и с натрупана умора и в крайна сметка намалената работоспособност на служителите.

Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори: когато ние почиваме, контрагентите на тези фирми работят и обратното. Когато ние отработваме някой почивен делничен ден в събота, чуждестранните клиенти и партньори почиват.

Това определено създава неудобство на бизнеса и ако реши да направи график, трябва да заплаща повече на служителите си да работят в обявените празнични дни, но тогава  държавната администрация и банките не работят. Това създава допълнително затруднение за тези, които са решили да работят.

По-дългото отсъствие от работа нарушава работния ритъм и има негативно влияние върху производителността. Отработването в събота е обречено на по-ниска производителност за всички фирми, ориентирани към чужбина, защото съответната събота в чужбина е неработен ден.

Голям брой фирми работят активно с чуждестранни партньори и не могат да си позволят да не работят в работни за другите страни дни. Други пък не могат да прекъснат работа заради технологични причини - т.е. пак работят, но трябва да плащат по-високо заплащане на работниците.

Колко БВП се създава за един ден?

Година

2013

2014

2015

1. Неработни дни (бр.), в т.ч.

133 (36.4%)

133 (36.4%)

133 (36.4%)

  • Събота и неделя

104

104

104

  • Официални празници (без събота и неделя и дни, които се отработват)

9

9

9

  • Платен отпуск (съгласно Кодекса на труда)

20

20

20

2.  Работни дни (бр.)

232 (63.6%)

232 (63.6%)

232 (63.6%)

3.  БВП (млрд. лв.)

80.2

81.4

82.9

4.  Общ дял на икономическите сектори в БВП (%), в т.ч.

86

86

86

  • Дял на индустрията в БВП (%)

27

27

27

  • Дял на аграрния сектор в БВП (%)

5

5

5

  • Дял на услугите в БВП (%)

54

54

54

5. Дял на корективите в БВП (%)

(приходи от данъци, мита и акцизи)

14

14

14

Източник: БТПП, НСИ, МФ

Забележка: Прогнозни данни за 2015 г.; Предварителни данни за 2014 г.  Данните за 2013 г. са актуализирани съобразно последните ревизирани данни за БВП. 

Изводи:

През 2015 г. при БВП от 82.9 млрд. лв. и при 232 работни дни в икономическите сектори се създават 307 млн.лв. на един работен ден (при 86% дял на икономическите сектори в БВП);

През 2015 г. в промишлеността един ден струва: 96 млн.лв., ако се обяви допълнително като почивен (при 27% дял на промишлеността в БВП)

НОВИНИ ОТ БТПП
Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката
Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори Още
GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър
Основната цел е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.
Включена e Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2015 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет
Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират и да представят информация и коментари на разследващите власти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Литва влезе в Еврозоната от 1 януари 2015
Стана 19-та страна член на Европейския валутен съюз Още
Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Краен срок за представяне на проекти: 28 февруари 2015 г. Още