Брой 1 (761), 05-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър


GS1 България, като част от глобалната мрежа GS1, информира за създаването на Глобален регистър за идентификация на земеделските стопанства. Той е резултат от две основни глобални инициативи за устойчиво земеделие - Глобален договор на ООН за бизнес принципи в производството на храни и земеделието (UNGC FABs) и Декларация от Абу Даби за безопасност на храните чрез добри селскостопански практики, приета на 28 октомври 2014 г.

GS1 е организацията, която е избрана да бъде доставчик на услугата за създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър.

 

Главните ползи от подкрепата на GS1 в този проект ще бъдат:

  • Подобрена проследимост по веригата за доставки на хранителни стоки, както и повишена безопасност на храните. Това означава, че стандартите GS1 подкрепят цялата верига – от фермата до вилицата.
  • Осигуряване на оперативна съвместимост и обмен на сертификати и други отчетни данни за земеделските стопанства чрез връзка на земеделския регистър на UNGC и платформата за стандарти на ITC;
  • Стабилност на цените и безопасност на храните чрез намиране на решения при потенциални хранителни кризи;
  • Развитие на устойчиво земеделие и използване на по-малко пестициди.

Основната цел на този регистър е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики. По този начин ще се появят възможности за нарастване на приходите на земеделците; ще се увеличи продукцията от селското стопанство, в отговор на растящото население на планетата. И не на последно място – ще се намали въздействието върху околната среда – използването на вода, пестициди и други.

НОВИНИ ОТ БТПП
Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката
Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори Още
GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър
Основната цел е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.
Включена e Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2015 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет
Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират и да представят информация и коментари на разследващите власти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Литва влезе в Еврозоната от 1 януари 2015
Стана 19-та страна член на Европейския валутен съюз Още
Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Краен срок за представяне на проекти: 28 февруари 2015 г. Още