Брой 1 (761), 05-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет


На 15 декември 2014 г. компетентните власти в Египет са започнали процедура по разследване на вноса на акумулатори (оловно-кисели батерии) в страната с цел да се установи дали е обосновано въвеждането на  защитна мярка. Тарифният код на засегнатата стока е 8507 10 00 90.

Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират като такива, да представят информация и коментари на разследващите власти и да поискат да участват в изслушване в срок до 30 дни, считано от 15 декември

Приложена е нотификацията на египетските  власти пред Комитета по защитни мерки на Световната търговска организация относно започването на процедурата по въвеждане на защитна мярка по вноса на някои видове акумулатори в Египет.

През последните 5 години, делът на износа за Египет в общия износ от България по тарифен код 850710 е под 0,05%.

Допълнителна информация по темата:
Ръководство за износителите от ЕС относно инструментите за търговска защита,  разработено от Европейската комисия. Ръководството съдържа полезна информация за износителите от ЕС в случаите, когато трети страни въвеждат мерки за търговска защита (антидъмпингови мерки, антисубсидийни мерки и защитни мерки по вноса).

Приложение: Нотификация....

НОВИНИ ОТ БТПП
Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката
Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори Още
GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър
Основната цел е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.
Включена e Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2015 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет
Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират и да представят информация и коментари на разследващите власти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Литва влезе в Еврозоната от 1 януари 2015
Стана 19-та страна член на Европейския валутен съюз Още
Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Краен срок за представяне на проекти: 28 февруари 2015 г. Още