Брой 1 (761), 05-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия


На интернет страницата http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm е публикувана покана за участие в конкурс за връчване на годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.

Наградите са в четири категории, както следва:

  • Интелигентен растеж: Разгръщане на потенциала за растеж на малките и средни предприятия за дигитална икономика; 
  • Устойчив растеж: Мобилизиране на инвестициите в енергийната ефективност в полза на гражданите и обществото;
  • Приобщаващ растеж: Интегриране в обществото лицата в риск от социално изключване;
  • CITYSTAR: Преобразуване на градовете за бъдещи предизвикателства.

През последните години Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 промени облика на българските градове и региони, като бяха реализирани изключително успешни проекти, допринасящи за подобряване качеството на живот и работа и насърчаване на растежа и заетостта в областта на устойчивото интегрирано градско развитие, подобряването на енергийната ефективност, социалното включване, културното развитие, достъпността до туризма, както и по инициатива JESSICA.

Повече информация и формуляри за кандидатстване можете да откриете на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm.  

Въпроси за участие в конкурса могат да бъдат задавани на тел.: (02) 9405654 или VHristov@mrrb.government.bg , Васил Христов.

Начална дата: 30.12.2014 г.

Крайна дата:  28.02.2015 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката
Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори Още
GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър
Основната цел е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.
Включена e Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2015 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет
Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират и да представят информация и коментари на разследващите власти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Литва влезе в Еврозоната от 1 януари 2015
Стана 19-та страна член на Европейския валутен съюз Още
Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Краен срок за представяне на проекти: 28 февруари 2015 г. Още