Брой 1 (761), 05-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg


05.01.15.01 BC ИСПАНИЯ
Институтът за средно образование Осгарганта - IES Hozgarganta (съответства на професионална гимназия в България), гр. Химена де ла Фронтера, община Кадис, търси съдействие за установяване на контакт с български предприятия и фирми, работещи в сферата на горите - лесовъдство и опазване на околна среда. Средното училище от 1997 г. е специализирано в професионална подготовка на кадри в сферата на горските стопанства и лесовъдството, опазване на околната среда, както и в управление и организация на природните ресурси и ландшафта. Успоредно с това, училището предлага обучение по програми за начална професионална квалификация по специалностите „помощник в развъдници, градини и паркове". Институтът има отпуснати стипендии по програмата „Еразъм+" за провеждане на практически стажове във фирма или предприятие, работещо в сферата на горите - лесовъдството и опазването на околната среда. Желанието на ръководството на института е да установи връзка с български фирми, които имат готовност и желание да приемат ученици на стаж за период от 3 месеца. При проявен интерес от страна на българските фирми и готовност за участие в този проект, допълнително ще бъде подготвена и съгласувана с фирмата програма на обучението. Стажантите трябва да са пълнолетни, да владеят английски език и да имат здравна застраховка, застраховка гражданска отговорност и срещу злополука.
Лице за допълнителна информация:
г-жа Табеа Блосжик, организатор на проекта
Sra. Da Tabea Blosczyk, Organizacion proyecto,

IES Hozgarganta
Avenida de los Deportes, 32
11330 Jimena de la Frontera
Cadiz, Espana
Е-mail: atf.iimena@gmail.com
Tel.:  +34 956 640334

http://www.forestalesiimena.es/
За контакти:
Tatyana Doncheva
Primer Secretario
Asuntos Económicos y  Comerciales
Embajada de Bulgaria en España
Tel./Fax: +34 91 345 97 57
Fax: +34 91 345 9757
Е-mails: t.doncheva@mee.government.bg
bgtrademadrid@gmail.com

05.01.15.02 BC ХОЛАНДИЯ
Компания от Холандия проявява интерес към български фирми за изкупуване на използвани катализатори от химическата, петрохимическата индустрия и др. за повторно използване в производството.
За контакти:
Metchem BV
Mr Feike Jan De Haas
Tel.: +31 (0) 547 27 27 76
Fax : +31 (0) 547 26 24 26
E-mail : f.dehaas@metchem.nl
URL: www.metchem.nl

05.01.15.03 BC ХОЛАНДИЯ
Фирма от Холандия е водещ доставчик и търговец на едро в Холандия в областта на опаковъчната индустрия на продукти от хартия, картон, пластмаси и др. опаковки за хранителната промишленост, опаковки за еднократна употреба и за хигиенни продукти, фолиа и др.Компанията желае да осъществи контакт с български фирми, производители на опаковъчни материали, които биха могли да отговорят на изискванията за надеждност и количества.
За контакти:
BUNZL
Mr Bert Hospers
Manager Sourcing
Е-mail: bert.hospers@bunzl.nl
URL: www.bunzl.nl

05.01.15.04 BC ПОЛША
Полска фирма предлага мебели за училища, детски градини, офиси и хотели. Фирмата търси контакти с български търговци на офисно и хотелско обзавеждане. Има е-mail, URL.

05.01.15.05 BC ПОЛША
Фирма от Полша предлага доставка на селскостопански машини. Търси контакти с български фирми от бранша. Има е-mail, URL.

05.01.15.06 BC РУМЪНИЯ
Румънска компания е производител на кожени обувки, облекла и аксесоари за езда и лов. Фирмата притежава всички необходими сертификати, има 250 души персонал и утвърдени традиции в производството на посочените изделия. Търси контакти с български търговци на едро и крайни клиенти. Има е-mail, URL.

05.01.15.07 BC ПОЛША
Компания от Полша, доставчик на полиграфически машини, предлага контакти на заинтересовани български вносители. Има е-mail, URL.

------------------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел.
(02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Натрупването на почивни дни и отражението върху фирмите, персонала и икономиката
Дългите почивки създават неудобства за фирмите, работещи основно с чужди партньори Още
GS1 се ангажира със създаването на Глобален идентификационен земеделски регистър
Основната цел е да се насърчат малките земеделски производители и ферми, като приемат безопасни и устойчиви земеделски производствени практики Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.
Включена e Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2015 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Стартирана e процедура за въвеждане на защитна мярка по някои видове акумулатори в Египет
Заинтересованите от участие в процедурата лица (производители, износители на акумулатори за Египет и др.) могат да се регистрират и да представят информация и коментари на разследващите власти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Литва влезе в Еврозоната от 1 януари 2015
Стана 19-та страна член на Европейския валутен съюз Още
Покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Краен срок за представяне на проекти: 28 февруари 2015 г. Още