Брой 70 (1828), 10-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕС

Комитетът на регионите на ЕС (КР) и Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати — ЕВРОПАЛАТИ — договориха нов план за действие за обновено сътрудничество в ключови области с цел подобряване на условията за стопанска дейност и регионалното икономическо развитие.

Планът за действие, подписан съвместно в Брюксел от председателите Карл-Хайнц Ламберц (Европейски комитет на регионите) и Кристоф Лейтл (ЕВРОПАЛАТИ), определя областите на сътрудничество за периода 2019—2022 г. с цел справяне с младежката безработица и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда, стимулиране на предприемачеството, укрепване на сближаването и повишаване на конкурентоспособността на промишлеността.

По време на подписването на плана за действие присъстваше и заместник-председателят на БТПП Георги Стоев.

Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Кристоф Лейтл заяви: „Силата на ЕВРОПАЛАТИ и Европейския комитет на регионите е в силата на техните мрежи. Местните търговско-промишлени палати и регионални власти играят ключова роля в постигането на социално-икономическия напредък на Европа на местно равнище. Ефектът ще е по-осезателен, ако нашите мрежи работят заедно. Съвместният ни план за действие предоставя ценна рамка за засилване на това сътрудничество и по този начин стимулира регионалния и европейския растеж.“

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц добави: „Само чрез сътрудничество, партньорство и трансгранична работа на местно равнище ЕС може да създаде работни места, да стимулира растежа, да се справи с неравенството и да гарантира, че никой гражданин няма да бъде изоставен. Обновеното ни партньорство с ЕВРОПАЛАТИ обединява предприятията с местните и регионалните власти в целия ЕС, за да можем да споделяме знания, опит и умения за подобряване на ефективността на ЕС и насърчаване на регионалните инвестиции.“

В Плана за действие на КР и ЕВРОПАЛАТИ за периода 2019—22 г. се предвиждат следните области на сътрудничество, които ще бъдат преразглеждани редовно през целия период на изпълнение:

•             засилено сътрудничество в законодателната дейност на ЕС чрез изразяване на позиции и проучвания;

•             справяне с младежката безработица и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда чрез обмен на новаторски и най-добри практики;

•             стимулиране на предприемачеството и политиката за МСП чрез популяризиране на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и мрежата на предприемчиви европейски региони (ПЕР);

•             подкрепа за по-ефективно регулиране и спазване на принципа на субсидиарност от страна на ЕС чрез оценки на териториалното въздействие и инициативата за регионални центрове;

•             подкрепа за сътрудничеството в съседните държави чрез инициатива за младежкото предприемачество в средиземноморските страни партньори и разпространението на информация за местните и регионалните власти относно достъпа до финансиране;

•             укрепване на политиката на сближаване на ЕС чрез Алианса за сближаване(# CohesionAlliance);

•             повишаване на териториалната устойчивост чрез съвместна аналитична работа относно въздействието на бъдещите търговски отношения между ЕС-27 и Обединеното кралство, регионалната конкурентоспособност на промишлеността, икономическото, социалното и териториалното развитие на островите чрез мрежата на островните търговско-промишлени палати (InsulEur).

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕС
MD Elektronik започна строителството на първия си завод в България
За производство на информационни кабели и електронни компоненти Още
Ново партньорство на БТПП в подкрепа на родители и работодатели
Идея за създаване на корпоративна занималня - на работното място при по-големите работодатели в София Още
БТПП участва в Европейски форум на предприемачите в Букурещ
В рамките на Румънското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за Шестото издание на "Конкурса за Иновации"
За най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втора среща на заинтересовани страни по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
По програма ИНТЕРРЕГ Европа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019 г.
250 безработни ще могат да се възползват от мерките през настоящата година Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Български компании могат да кандидатстват за ливански инфраструктурни проекти за над 7 млрд. щ.д.
За реализиране на транспортни обекти, енергийна и телекомуникационна инфраструктура Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Предстои износ на продукция на български винопроизводител след успешно представяне в тръжна процедура в Канада
СТИВ - Отава, Канада Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, май-юни 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още