Брой 70 (1828), 10-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ново партньорство на БТПП в подкрепа на родители и работодатели


Ново социално партньорство в помощ на родители и работодатели бе обсъдено и подкрепено от БТПП. Идеята да се създаде КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, на работното място при по-големите работодатели в София е на АртВИЗА ПРО ЕООД - фирмата, която инициира първото образователно социално предприятие за детегледачи и родители в София, по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.

Инициативата е в отговор на нуждата на работодателите служителите им да не закъсняват за работа сутрин и да си тръгват по-рано вечер, за да приберат малчуганите  си. Това е голям проблем и на родителите.

Грижата за децата – АЛФ (Алтернативно личностно формиране), включва съвременни проекции на европейски добри практики и модули:

  • детско предприемачество
  • работилница за детски играчки
  • умна математика

На практика ЗАНИМАЛНЯ АЛФ представлява творческо ателие, ситуирано на място при работодателя с цел почасова или полудневна грижа за деца под формата на арт, езикови и др. творчески занимания. Концепцията  е изградена на принципите на дизайн мисленето чрез игри, езикови занимания и изкуства.

Организаторите на топобразователната услуга АЛФ, повлияна от 7 от най-добрите европейски педагогически практики, ни информираха, че са отворени за разговори с работодатели, които биха искали да включат образователната услуга в социалния си пакет и да бъдат от първите, подали ръка на образователната иновация.

В идеята на АртВИЗА ПРО, Българската търговско-промишлена палата вижда решение и на още няколко сериозни проблема за Столицата – липсата на места в детските градини, високите цени в частните такива и нуждата от нова подкрепяща образователна среда за началния курс ученици 1-4 клас.

На срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов и управителят на АртВИЗА ПРО д-р Мария Любенова обсъдиха и възможността за съвместно домакинство на серия образователни форуми, насочени към отделите по човешки ресурси на големите компании, бизнес организации и медии, свързани с нови социални инструменти (пакети) в подкрепа на служители и работници.

  

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕС
MD Elektronik започна строителството на първия си завод в България
За производство на информационни кабели и електронни компоненти Още
Ново партньорство на БТПП в подкрепа на родители и работодатели
Идея за създаване на корпоративна занималня - на работното място при по-големите работодатели в София Още
БТПП участва в Европейски форум на предприемачите в Букурещ
В рамките на Румънското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за Шестото издание на "Конкурса за Иновации"
За най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втора среща на заинтересовани страни по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
По програма ИНТЕРРЕГ Европа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019 г.
250 безработни ще могат да се възползват от мерките през настоящата година Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Български компании могат да кандидатстват за ливански инфраструктурни проекти за над 7 млрд. щ.д.
За реализиране на транспортни обекти, енергийна и телекомуникационна инфраструктура Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Предстои износ на продукция на български винопроизводител след успешно представяне в тръжна процедура в Канада
СТИВ - Отава, Канада Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, май-юни 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още