Брой 70 (1828), 10-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за Шестото издание на "Конкурса за Иновации"


По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП официално стартира Шестото издание на Конкурса за иновации в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“. Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Очакванията са в настоящото издание на конкурса да се включат повече стартъп компании в сравнение с предходното.  Припомняме, че в последния конкурс за „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт” с трета награда бе отличена фирма „Нутриджен” - стартъп с предмет на дейност генетични изследвания. Това се оценява като безспорен успех за фирма по-малко от двегодишна история.

Съветът по иновации очаква Вашите иновационни идеи и разработки. Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията, както и в предишни издания на конкурса, ще подпишат специални декларации за конфиденциалност. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в  БТПП на 15 май 2019 г. от 11,30 ч., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Вашите предложения следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към настоящата покана.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г., следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към настоящата покана.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 22 април 2019 г. на E-mail: innovationbcci@gmail.com

Приложение: Критерии за оценяване на участниците 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕС
MD Elektronik започна строителството на първия си завод в България
За производство на информационни кабели и електронни компоненти Още
Ново партньорство на БТПП в подкрепа на родители и работодатели
Идея за създаване на корпоративна занималня - на работното място при по-големите работодатели в София Още
БТПП участва в Европейски форум на предприемачите в Букурещ
В рамките на Румънското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за Шестото издание на "Конкурса за Иновации"
За най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втора среща на заинтересовани страни по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
По програма ИНТЕРРЕГ Европа Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019 г.
250 безработни ще могат да се възползват от мерките през настоящата година Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Български компании могат да кандидатстват за ливански инфраструктурни проекти за над 7 млрд. щ.д.
За реализиране на транспортни обекти, енергийна и телекомуникационна инфраструктура Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Предстои износ на продукция на български винопроизводител след успешно представяне в тръжна процедура в Канада
СТИВ - Отава, Канада Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, май-юни 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още