Становище на БТПП относно промени в Закона за митниците


Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя Законопроект за допълнение на Закона за митниците, с който се създава възможност за автоматизиране при проверка на данните за издаване на EORI номер на лица, които са заявили получаването на такъв номер.

БТПП категорично се противопоставя на въвеждането на разрешителни режими с подзаконови нормативни актове, без същите да са заложени в закона.  Въпреки това Палатата счита, че така разписаните норми в закона ще създадат възможност за неправилно тълкуване на идеята, изложена в мотивите на законопроекта.

Палатата има забележки относно разписаната норма за издаването на регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори - EORI номер.

С предложенията на БТПП относно законопроекта можете да се запознаете в Становището, изпратено до Парламентарната комисия по бюджет и финанси – ТУК