ЕС затвърждава водещата си позиция в световната търговия с хранителни продукти


През 2020 г. беше отбелязано поредното подобрение във водещата позиция на ЕС сред най-големите световни износители на хранителни продукти. Що се отнася до вноса, според доклад, публикуван на 8 септември, ЕС вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

2020 г. беше една изпълнена с изключителни предизвикателства, но успешна година за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС, чиято обща стойност достигна 306 млрд. евро, от които 184 млрд. евро износ и 122 млрд. евро внос. И при двата показателя се отбелязва слаб растеж от съответно 1,4 % и 0,5 % в сравнение с 2019 г.

Международната търговия изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивостта. ЕС е най-големият търговски блок, а позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ).

Износът на ЕС обхваща широка гама от продукти от всички части на веригата за създаване на стойност, което показва конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор на ЕС в различни класове продукти, вариращи от основни стоки до продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока степен на преработка. Що се отнася до вноса в ЕС, ясно преобладават основните селскостопански хранителни и фуражни продукти, представляващи около 75 % от целия внос.

По отношение на категориите продукти, износът на свинско месо и пшеница е допринесъл значително за увеличаването на съвкупния износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Нарастването на вноса на продукти на хранително-вкусовата промишленост в ЕС се дължи главно на повишаването на стойностите на вноса на маслодайни семена, мастни киселини и восъчни препарати, палмово масло, плодове и семена от соя.

Китай, Швейцария, Близкият изток и Северна Африка бяха основните дестинации, формиращи растежа на износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Най-голям спад бе отбелязан в стойността на износа на ЕС за САЩ, Турция, Сингапур и Япония. Що се отнася до вноса в ЕС, значително нарасна делът на Канада. В същото време най-голям бе спадът на стойността на вноса в ЕС от Обединеното кралство, Украйна и Съединените щати.

С дял от 23 % от общия износ и 13 % от общия внос Обединеното кралство беше през 2020 г. най-важният партньор на ЕС в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост.

За повече информация

Мониторинг на търговията със селскостопански хранителни продукти на ЕС

Доклад за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост през 2020 г.