Брой 177 (937), 12-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие


Възможностите за финансиране на фирмите и сътрудничеството между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обсъдиха по време на среща Милен Георгиев, старши банкер в офиса на ЕБВР в България, и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Със срещата се подновяват усилията за партньорство между двете организации, насочени към съдействие за един от ключовите проблеми пред българските компании – достъпът до финансиране.

По време на дискусията Милен Георгиев представи основна информация за критериите, при които банката кредитира проекти. Обикновено международната институция извършва допълващо финансиране или оказва съдействие за намиране на източници за цялостно финансиране на проекти за развитие и имащи допълнителна полза не само за бизнеса (например проекти за енергийна ефективност, ресурсна ефективност и т.н.). 

За популяризиране на дейностите на банката, насочени към корпоративния сектор, се предвиждат съвместни събития. В случай че имате имате интерес за участие, можете предварително да изпратите Вашите данни на e-mail: ikan@bcci.bg , за да бъдете поканени на предстоящите срещи.

Повече информация за ЕБВР и за проектите, които финансира, ТУК 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие
Предвиждат се съвместни инициативи за популяризиране дейностите на банката Още
БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея
Делегация на Корейската асоциация на вносителите ще посети България в началото на октомври Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Хармонизиране и привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на евродирективи в областта на прякото облагане Още
Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Целта е да се създадат ефективни органи за извън съдебно решаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг, обявен от индийската петролна и газова компания „Мумбай“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Фасилити мениджмънт - успешната бизнес сфера”
1 октомври 2015 г., Пловдив Още