Брой 177 (937), 12-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване


Продажбата на фалшиво спортно оборудване (като футболни топки, спортни шлемове, тенис ракети, ски, уреди за гимнастика и скейтбордове) причинява загуби за  500 млн. евро всяка година на законните предприятия в ЕС.

Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че загубите от продажби на фалшиво спортно оборудване в 28-те държави-членки на ЕС , без да се включват спортните облекла и обувки, се равнява на близо 6,5% от общите продажби в сектора.

Тези изгубени приходи водят до загубата на около 2 800 работни места, тъй като законните производители и търговци произвеждат и продават по-малко оригинални продукти, отколкото биха могли при липса на фалшификации, и затова наемат по-малко работници.
Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуална собственост, администрирана от OHIM, оценява също и косвените щети от търговията с фалшификати.

Aко се вземе предвид и последващият ефект върху доставчиците, които получават по-малко поръчки, законният бизнес в ЕС губи още 360 млн. приходи от продажби  заради фалшификацията на спортното  оборудване. Имайки предвид, че производителите и търговците на фалшификати не плащат данъци, социални осигуровки и ДДС, не се събират и над 150 млн. евро от държавните приходи в целия ЕС в този сектор.

Президентът на OHIM, Антонио Кампиньош, заяви по този повод: „Всеки ден милиони хора в ЕС спортуват и се наслаждават на играта. Много малко от тях  обаче знаят за икономическите вреди, причинени от фалшификацията на спортно оборудване в техните държави и на територията на целия ЕС. С тази поредица от студии ние изследваме  икономическото въздействие на фалшифицирането и последствията от него по отношение на изгубени приходи и работни места в ЕС, сектор по сектор. Така ще покажем една цялостна картина на  политиците и гражданите.”

Най-големите производители на спортно оборудване като процент от общата продукция в ЕС са Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, а съответно по процент на загубите вследствие фалшифициране на изделия от този сектор на първо място е Франция, следвана от Испания, Италия, Великобритания и Германия.

Студията на ОНІМ е част от поредица проучвания на икономическото въздействие на фалшифицирането в редица сектори на територията на ЕС, които бяха проведени през последните месеци. Двата сектора, който беше разгледани досега са козметика и средства за лична хигиена, и облекла, обувки и аксесоари.

Източник: Патентно ведомство на Р България

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие
Предвиждат се съвместни инициативи за популяризиране дейностите на банката Още
БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея
Делегация на Корейската асоциация на вносителите ще посети България в началото на октомври Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Хармонизиране и привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на евродирективи в областта на прякото облагане Още
Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Целта е да се създадат ефективни органи за извън съдебно решаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг, обявен от индийската петролна и газова компания „Мумбай“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Фасилити мениджмънт - успешната бизнес сфера”
1 октомври 2015 г., Пловдив Още