Брой 177 (937), 12-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия


Европейската комисия разпространи тази седмица доклад за състоянието на Съюза и напредъка по 10-те приоритета, формулирани както следва:

  • Нови стимули за работни места, растеж и инвестиции
  • Свързан цифров единен пазар
  • Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата
  • По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база
  • По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз
  • Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ
  • Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие
  • Към създаването на нова политика за миграцията
  • По-силен участник на световната сцена
  • Съюз на демократична промяна.

С текста на доклада на български  език  можете да се запознаете ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие
Предвиждат се съвместни инициативи за популяризиране дейностите на банката Още
БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея
Делегация на Корейската асоциация на вносителите ще посети България в началото на октомври Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Хармонизиране и привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на евродирективи в областта на прякото облагане Още
Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Целта е да се създадат ефективни органи за извън съдебно решаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг, обявен от индийската петролна и газова компания „Мумбай“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Фасилити мениджмънт - успешната бизнес сфера”
1 октомври 2015 г., Пловдив Още