Брой 177 (937), 12-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание в Сеул на Комитета за търговия и устойчиво развитие към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея. Разгледани бяха постигнатите резултати в интеграцията на икономиките на ЕС и Корея, отстраняването на бариерите в търговията между двете страни, както и теми от регионално и глобално значение. Комитетът прие Съвместна декларация.

Георги Стоев участва и в последвалия Форум за ролята на гражданското общество, в рамките на Споразумението, и в дебатите по доклада за корпоративната социална отговорност, както и в обсъждането на общите допирни точки в областта на трудовите стандарти, енергетиката и транспорта. Акцент бе поставен и на разширяване обхвата на Споразумението към сфери, свързани с устойчивото развитие – търговско ориентирани аспекти на биоразнообразието, насърчаването на устойчивия риболов, промяната на климата и др. Със заключителния документ на Форума можете да се запознаете ТУК

Новината от Сеул е, че делегация от 20 фирми, членове на Корейската асоциация на вносителите, ще посети България в началото на октомври тази година и ще участва в съвместен делови форум в София на 6 октомври. Сред фирмите се открояват вносители на фармацевтични продукти, медицинско и хидравлично оборудване, на пшеница, текстил и хранителни стоки.
----------------
Стокообменът между ЕС и Корея се  е удвоил за периода 2004-2014 г. (от 17.9 млрд. евро до 43.2 млрд. евро). Търговският баланс на ЕС с Корея, който беше отрицателен в периода 2004-2012 г., стана положителен през последните 2 години (+4.1 млрд. евро). През 2014 г. експортът на ЕС за Корея е нараснал с 8%, а импортът - с 9%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие
Предвиждат се съвместни инициативи за популяризиране дейностите на банката Още
БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея
Делегация на Корейската асоциация на вносителите ще посети България в началото на октомври Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Хармонизиране и привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на евродирективи в областта на прякото облагане Още
Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Целта е да се създадат ефективни органи за извън съдебно решаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг, обявен от индийската петролна и газова компания „Мумбай“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Фасилити мениджмънт - успешната бизнес сфера”
1 октомври 2015 г., Пловдив Още