Брой 178 (688), 16-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)

Във Варна се състоя традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари). Обсъдени бяха проекти, по които работи Единната система от търговски палати, както и планове за развитието й. 

Председателите на Регионалните палати предоставиха информация за участието си в Съветите за тристранно сътрудничество на местно ниво. Отбелязано бе, че честа практика е в заседанията като представители на предприемачеството да присъстват само регионалните палати/камари. Основен проблем е тяхното формално провеждане от страна на държавните и местни органи.

Представени бяха резултатите по проект „TRUST“ относно състоянието на тристранното сътрудничество в България. Проектът се изпълнява от БТПП, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.

Председателите изразиха виждания и предложения относно проект на Етичен кодекс, както и относно необходимостта да се имплементират правилата от проект „TRUST” в сега действащите вътрешни правилници на Единната система и двата етични акта – Кодекс по етика в стопанската дейност и Кодекс за добро административно поведение. Решено бе да продължи обсъждането им. Направени бяха предложения за оптимизиране на координацията на работата в Единната система.

Демонстрирани бяха възможностите на новата система на Търговския регистър на БТПП и свързаните с нея дейности. 

Проблемите пред бизнеса, свързани основно с кризата в Украйна и забраната за внос на някои традиционни български стоки в Русия, също бяха обсъдени на срещата. 

Анализирани бяха резултатите от направените проучвания относно размера на минималните осигурителни прагове и работната заплата в страната. 

Представени бяха конкретни проекти и предложения за съвместна работа от страна на чуждестранни партньори. В тази връзка се формулираха основните проблеми пред чуждестранните инвеститори в България и трудностите, с които се сблъскват. 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
Дискутирани бяха идеи и предложения за развитие на Единната система от търговски палати Още
Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси
Председателят на БТПП представляваше българските работодатели и проведе серия от срещи с международни организации и партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Започна приемането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Емигрантите продължават да осигуряват приток на свежи пари в България
За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции намаляват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.
Коментари/предложения/допълнения могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС
Най-засегнати могат да бъдат Полша, Литва и Германия; България се оценява като по-слабо засегната Още
Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиранe Още