Брой 178 (688), 16-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.


Във връзка с изискванията на Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. са публикувани за предварително обсъждане проекти на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за 2014 г. и 2015 г. 

Коментари/предложения/допълнения по проекта могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. (сряда), на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg

ИГРП на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2014 г. може да изтеглите от тук
ИГРП на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г. може да изтеглите от тук

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) публикува проект на Индикативната годишна работа програма (ИГРП) на ОПДУ за 2015 г.  Пълният текст можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
Дискутирани бяха идеи и предложения за развитие на Единната система от търговски палати Още
Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси
Председателят на БТПП представляваше българските работодатели и проведе серия от срещи с международни организации и партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Започна приемането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Емигрантите продължават да осигуряват приток на свежи пари в България
За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции намаляват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.
Коментари/предложения/допълнения могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС
Най-засегнати могат да бъдат Полша, Литва и Германия; България се оценява като по-слабо засегната Още
Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиранe Още