Брой 178 (688), 16-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС


Руските санкции върху вноса на селскостопански стоки от ЕС беше тема на дебат по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 15 септември в Страсбург. Те бяха наложени през август вследствие на европейските мерки спрямо Русия заради украинската криза и обхващат продукти като месо, плодове и зеленчуци.

Последствията от руските мерки могат да бъдат значителни, тъй като Русия е вторият по големина пазар на селскостопански стоки за износ от ЕС. В същото време 43% от целия внос на Русия идва от ЕС. Миналата година общият износ на ЕС на селскостопански стоки за Русия е бил на стойност 11,3 млрд. евро, а наложените от Русия през август санкции засягат категории стоки, чийто износ е бил на стойност 5,1 млрд. евро през 2013 г.

Забраната, наложена от Москва, засяга месни и млечни продукти, плодове и зеленчуци. Ефектът от рестрикциите ще бъде различен за конкретните стоки и региони в ЕС. В отговор Комисията предложи краткосрочни мерки на стойност 155 млрд. евро за подкрепа на най-засегнатите европейски производители, например на праскови и нектарини, пресни плодове и зеленчуци, масло и сирене.

Разгледайте картата ТУК, за да научите кои страни могат да бъдат най-силно засегнати. Картата показва размера на разходите, изразени като дял от общите годишни разходи на ЕС, които се очаква да бъдат понесени вследствие на забраната и се базира на данни за износа от 2013 г. Делът на разходите на България се оценява на 0,16% (8 млн.евро)

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
Дискутирани бяха идеи и предложения за развитие на Единната система от търговски палати Още
Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси
Председателят на БТПП представляваше българските работодатели и проведе серия от срещи с международни организации и партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Започна приемането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Емигрантите продължават да осигуряват приток на свежи пари в България
За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции намаляват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.
Коментари/предложения/допълнения могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС
Най-засегнати могат да бъдат Полша, Литва и Германия; България се оценява като по-слабо засегната Още
Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиранe Още