Брой 178 (688), 16-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси


На срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия на 11 и 12 септември във Варшава българските работодатели бяха представлявани от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Особено внимание по време на дискусиите бе обърнато на необходимостта от по-нататъшно фокусиране на Международната организация на работодателите /МОР/ към най-важните въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси, по-активна работа и включването на сдруженията – членки на МОР, в изпълнение целите на организацията.

В рамките на посещението си във Варшава председателят на БТПП проведе серия от срещи с представители на международни организации и партньори. Той разговаря с новоназначения регионален директор за Европа и Централна Азия на Международната организация на труда /МОТ/ Хайнц Колер и представи последното развитие на индустриалните отношения в България.

Отличното сътрудничество на БТПП с Посолството на Полша в София и важната роля на досегашния посланик Н.Пр. Лешек Хенсел бе тема на разговор със зам.-министъра на външните работи на Полша Катаржина Кацперчук. Обсъдени бяха и двустранните търговско-икономически отношения.

На среща с представителите от Конфедерацията на норвежките работодатели - Хенрик Мунте и Торил Ридерволд, Цветан Симеонов коментира положителните резултати от съвместния проект „TRUST“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

В рамките на визитата във Варшава председателят на Палатата проведе и среща с Ханс-Петер Кльос, изпълнителен директор на Колонския институт за икономически изследвания.

В контекста на дискусиите по време на срещата във Варшава БТПП ще насочи усилията си към повишаване ангажираността си към инициативите на МОР. Ще популяризира глобалните мрежи   GIRN,  GOSH  и  GAN с цел насърчаване на  синергията между членовете на организацията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
Дискутирани бяха идеи и предложения за развитие на Единната система от търговски палати Още
Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси
Председателят на БТПП представляваше българските работодатели и проведе серия от срещи с международни организации и партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Започна приемането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Емигрантите продължават да осигуряват приток на свежи пари в България
За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции намаляват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.
Коментари/предложения/допълнения могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС
Най-засегнати могат да бъдат Полша, Литва и Германия; България се оценява като по-слабо засегната Още
Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиранe Още