Брой 202 (459), 17-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Райхард Вебер е новият председател на Европалати


Райхард Вебер (вляво) получава поздравления като нов председател на Европалати. До него вдясно Пиер Граменя, Алесандро Барберис, Рифат Хисарчиклиоглу и Марта Шулц

Проведе се 114-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) и редовното заседание на Борда на директорите на Асоциацията в Истанбул, Турция.

Райхард Вебер, председател на Търговската палата на Саарланд, Германия и досегашен зам.-председател на Европалати, бе избран за председател на Европалати. На 1 януари 2014 г. той ще поеме този пост от Алесандро Барберис. За зам.-председатели бяха избрани: Рифат Хисарчиклиоглу - председател на Съюза на камарите и стоковите борси в Турция, Пиер Граменя - генерален директор на Търговска камара на Люксембург, Марта Шулц - зам.-председател на Австрийската стопанска камара.

Проведе се избор и на членове на Борда на директорите на Асоциацията. Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе преизбран за член на Борда на директорите на Европалати за 2014 г., а зам.-председателят на БТПП Георги Стоев – за член на Бюджетната комисия.

Във встъпителната си реч Райхард  Вебер заяви: „Европалати ще трябва да играят важна роля през следващите години – като един "силен глас" и като влиятелен представител на европейската мрежа от палати. Ако успеем да окажем ефективна подкрепа и представителство на своите членове, ние ще засилим позициите на Европалатите и на мрежата от палати като цяло – и в нашите собствени страни, и на европейско равнище.“

Мандатът на Райхард  Вебер ще се съсредоточи върху три приоритета:

1. Насърчаване на Европалати като всеобхватна и просперираща европейска мрежа от палати чрез засилване на контактите между  членовете и улесняване на възможностите за тях да се учат един от друг.

2. Позициониране на палатите като компетентни партньори в ключови сектори като представителства на МСП, иновации, образование и обучение.

3. Засилване на сътрудничеството с останалите заинтересовани институции в Европа.

В хода на заседанието на Европалати бе представена програмата на организацията за 2014 г., като се предвиждат двете пленарни асамблеи и редовните заседания на Борда на директорите да се проведат през юни и октомври следващата година. Бе изнесен и доклад с резултатите на настоящото литовското председателство на ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Райхард Вебер е новият председател на Европалати
Председателят на БТПП е преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия
Колективният трудов договор гарантира устойчива политика на заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ”Транснационалното търговско и инвестиционно партньорство”
Организатор е Американската търговска камара в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма
С проектите се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през август т.г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
Предложението съдържа и разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа
Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността Още