Брой 202 (459), 17-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия


Със заповед на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, Браншовият колективен трудов договор (БКТД) в пивоварната индустрия е разпрострян върху всички предприятия от сектора. По този начин постигнатите договорености между Съюза на пивоварите и синдикатите на браншово ниво пораждат действие в цялата пивоварна индустрия в България. Независимо от вида на предприятието – микро, малко, средно, мултинационална компания, всички работодатели създават привлекателни условия за труд, спазвайки добри трудови практики и високи стандарти. Пивоварният бранш е единственият в страната, който за трети път разпростира БКТД върху целия сектор.

Пивоварната индустрия има важен принос в областта на заетостта, както и за развитието на пазара на труда и намаляването на безработицата. В страните от ЕС активно работещите пивоварни компании са 4 750, които произвеждат бира в 4 900 големи, средни, малки и микро пивоварни. Според информация на Пивоварите на Европа в 28-те страни, членки на ЕС, заетите в производството на пиво са 127 100 човека. С най-много работещи в бирения сектор е Германия – 26 915 човека, следвана от Полша – 16 000 човека и Великобритания – 14 000.
Пряко заетите в пивоварната индустрия в България са 2 900 човека. Индиректната работна заетост в сектора на доставчиците за бирената промишленост се изчислява на близо 9 000 работни места, от които с най-голям дял са работещите в осигуряването на суровини за пивопроизводството – 3 600 човека. Индиректната работна заетост в сектора ХоРеКа (Хотели-Ресторанти-Кафенета) се изчислява на 14 450 човека.

Пивоварният сектор има значителна роля в подпомагане процесите за намаляване на младежката безработица. Данни на Националния статистически институт сочат, че в България 46% от заетите в производството на пиво са на възраст до 34 години. Същевременно според проучване на Ърнст енд Янг от миналия месец най-много млади хора в Европа започват трудовия си стаж точно в сектора ХоРеКа.
Според анализ на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) биреният сектор в България е бързо развиваща се индустрия, характеризираща се с иновации със сериозен икономически и социален принос. Докладът на НИПА отчита, че разпростирането на колективния договор върху целия пивоварен сектор води до установяване на по-благоприятни условия на труд, възнаграждения, отпуски, инициативи за подобряване квалификацията на заетите в бранша и цялостната политика за заетост.

Утвърдена практика в пивоварната индустрия е договореността минималните осигурителни доходи да са и минимални работни заплати. По този начин минималните възнаграждения за наетите в бранша се индексират ежегодно, следвайки ръста на минималните осигурителни доходи, в зависимост от фактори като темп на инфлация, жизнено равнище, икономическо и финансово състояние на предприятията. Увеличението на договорените размери на минималните основни възнаграждения дава отражение върху по-високите средни работни заплати на работещите в пивоварния бранш.

Според постигнатите с колективния договор условия, допълнителните възнаграждения за извънреден труд са с 5% по-високи от минималните нормативно определени, а за нощен труд е договорено заплащане не по-малко от 1,20 лв. на час, което е близо 5 пъти над нормативно установения размер от 0,25 лв. на час. За работа на Коледа и Великден е постигнато увеличение на заплащането, което е с 25% над нивото на минамалния нормативен размер.
В България към настоящия момент са регистрирани 11 предприятия за производство на пиво. В съседните на нас страни ситуацията е сходна – в Румъния работят 12 пивоварни компании, в Гърция – 10, а в Турция – 7. През 2012 г. българските пивовари са произвели 4 992 000 хектолитра бира. По този показател сме на 16 място в страните от ЕС. През 2012 г. общо производството на пиво в ЕС е 295 200 000 хектолитра.

Производствено-техническият капацитет на членовете на СПБ включва: 8 завода за производство на бира, собственост на: ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД; 2 бирарии-минипивоварни във Варна и София, 2 самостоятелни предприятия за производство на малц и 2 малцерая към пивоварните компании, 1 фабрика за производство на хмелов гранулат.

За допълнителна информация: Ивана Радомирова, Главен секретар на СПБ, тел.: 02/ 9894024, www.pivovari.com

НОВИНИ ОТ БТПП
Райхард Вебер е новият председател на Европалати
Председателят на БТПП е преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия
Колективният трудов договор гарантира устойчива политика на заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ”Транснационалното търговско и инвестиционно партньорство”
Организатор е Американската търговска камара в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма
С проектите се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през август т.г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
Предложението съдържа и разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа
Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността Още