Брой 33 (543), 17-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители


77% от членовете на БТПП считат, че знанията, придобивани в български университети, не са достатъчни за професионална реализация. Само в 8% от фирмите собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от  университетското образование на младите служители. 

Това показват резултатите от проучване на БТПП за оценката на бизнеса за образованието в страната и за очертаващите се потребности от специалисти в идните 10 години. Проучването е проведено през първата седмица на февруари т. г. по електронен път, като обхваща и предложения за подобрения в образователната сфера.

Запитани конкретно какви знания и умения липсват на младите хора, 80% от предприемачите посочват, че виждат най-големи пропуски в професионалните умения. Повече от половината – 56%, посочват и липса на предприемаческо мислене. Същевременно, оценките за компютърните познания са предимно положителни. Едва в 10% от фирмите се преценява, че младите хора имат пропуски в това отношение.

За втора по ред година членовете на БТПП отбелязват, че най-голямо изоставане в качество на образованието има във висшето образование (според 45%) и средното професионално образование (според 30%). По-малко негативни са оценките за полученото образование в езиковите гимназии. 

През следващите 5-10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Прави впечатление, че няма работодател, който да е посочил, че ще са му необходими нискоквалифицирани работници. Най-търсени ще бъдат специалистите с техническо образование, следвани от завършилите икономически профил.

Допитването показва още, че деловите среди имат предварителни позитивни нагласи към дуалната система за образование (според 77% от предприемачите). По тяхно мнение,  трите най-важни фактора за успеха на дуалното обучение са: подобряване качеството на преподаването, добрият синхрон между бизнеса и училищата и наличието на данъчни стимули за фирмите. Като по-малко важен фактор членовете на Палатата считат осигуряването на европейско финансиране за въвеждане на дуалната система.

Препоръките на работодателите към образованието, отправени в анкетата, са за повече практическа насоченост на обучението и за реална обвързаност между потребностите на бизнеса и приема в университетите по специалности.

НОВИНИ ОТ БТПП
Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители
Въвеждането на дуалното обучение се одобрява от 77% от фирмите Още
Глобален форум на GS1 започна днес в Брюксел
Всеки ден в света се сканират над 5 млрд. GS1 баркода Още
БТПП удостои с диплома първия съветник в Посолството на Полша д-р Гражина Хоронжикевич
Отличието е за активното сътрудничество с Палатата по време на 6-годишния й мандат в София Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса „Актуални проблеми и перспективи пред българските туроператори”
БАТА се обяви срещу възможността общински предприятия да извършват туроператорска дейност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
Включени са дейности, насочени към всички области на ученето Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 млн. клиента, ако премахнат таксите за роуминг
Потребителите от целия ЕС да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза Още
Търговски преговори със САЩ: евродепутати изразяват предпазливост към нови продукти
Преговорите за свободна търговия ЕС - САЩ са свързани и с подходите от двете страни относно потенциалните заплахи за здравето Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП