Брой 33 (543), 17-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Глобален форум на GS1 започна днес в Брюксел

За поредна година в Брюксел се провежда Глобален форум GS1. Това издание на Форума е посветено на 40-годишнината от създаването на организацията.  За участие са регистрирани повече от 600 представители на 94 страни. България участва с делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на GS1 България, която включва членове на Бюрото и експерти от GS1 България.

Мигел Лопера, президент на GS1, официално откри форума.

Деловата работата започна със заседания на работни групи по различни направления на стандартите:

  • Новата версия на EPCIS, информационни услуги за споделяне на информация и гарантиране на прозрачността по веригата за снабдяване с използване на радиочестотната идентификация;
  • Представяне на спецификациите за GS1 QR код и областите за неговото приложение;
  • Аспектите на UDI (уникален идентификатор за медицински изделия) и как стандартите GS1 отговарят на изискванията в сектора.

За днешния, първи ден на събитието са предвидени още пленарни сесии за стандартите GS1 в транспорта и логистиката и как те допринасят за повишаване на прозрачността по веригата за снабдяване, както и за ролята на Глобалните стандарти в здравеопазването и новите регулации.

Форумът продължава до 20 февруари. Програмата включва интересни пленарни сесии, работни групи, обучения, изложение, регионални форуми, богати възможности за обмен на опит, както и срещи на Борда на GS1.

НОВИНИ ОТ БТПП
Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители
Въвеждането на дуалното обучение се одобрява от 77% от фирмите Още
Глобален форум на GS1 започна днес в Брюксел
Всеки ден в света се сканират над 5 млрд. GS1 баркода Още
БТПП удостои с диплома първия съветник в Посолството на Полша д-р Гражина Хоронжикевич
Отличието е за активното сътрудничество с Палатата по време на 6-годишния й мандат в София Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса „Актуални проблеми и перспективи пред българските туроператори”
БАТА се обяви срещу възможността общински предприятия да извършват туроператорска дейност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
Включени са дейности, насочени към всички области на ученето Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 млн. клиента, ако премахнат таксите за роуминг
Потребителите от целия ЕС да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза Още
Търговски преговори със САЩ: евродепутати изразяват предпазливост към нови продукти
Преговорите за свободна търговия ЕС - САЩ са свързани и с подходите от двете страни относно потенциалните заплахи за здравето Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП