Брой 33 (543), 17-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г.


На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията, обособена за Новия програмен период с наименование „2014-2020" на линк http://eufunds.bg/bg/page/32.

Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., актуален към м. януари 2014 г. Той може да бъде намерен на следния линк: http://eufunds.bg/bg/page/985.

Публикуван е също работен вариант на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. (ОПТТИ), представен в актуалната форма за програмата. Добавен е и протокол от четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата програма. Документите за ОПТТИ можете да намерите в специалната папка за ОПТТИ на http://eufunds.bg/bg/page/990.

Актуализирана е също информацията в частта за Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на http://eufunds.bg/bg/page/983.

Първият цялостен вариант на ОПДУ, както документи от Четвъртото заседание на Тематичната работна група, провело се на 03.02.2014 г., са достъпни на http://eufunds.bg/bg/page/991.

На линк: http://eufunds.bg/bg/page/984 можете да намерите последен работен вариант на ПРСР 2014-2020 г., презентация на проекта на програма, както и приложимите предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители
Въвеждането на дуалното обучение се одобрява от 77% от фирмите Още
Глобален форум на GS1 започна днес в Брюксел
Всеки ден в света се сканират над 5 млрд. GS1 баркода Още
БТПП удостои с диплома първия съветник в Посолството на Полша д-р Гражина Хоронжикевич
Отличието е за активното сътрудничество с Палатата по време на 6-годишния й мандат в София Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса „Актуални проблеми и перспективи пред българските туроператори”
БАТА се обяви срещу възможността общински предприятия да извършват туроператорска дейност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
Включени са дейности, насочени към всички области на ученето Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 млн. клиента, ако премахнат таксите за роуминг
Потребителите от целия ЕС да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза Още
Търговски преговори със САЩ: евродепутати изразяват предпазливост към нови продукти
Преговорите за свободна търговия ЕС - САЩ са свързани и с подходите от двете страни относно потенциалните заплахи за здравето Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП