Брой 33 (543), 17-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 млн. клиента, ако премахнат таксите за роуминг


Съгласно ново проучване, обхванало 28 000 граждани на ЕС, 94 % от европейците, които пътуват извън своята страна, ограничават ползването на услуги като Facebook поради таксите за мобилен роуминг. Европейската комисия е изчислила, че телекомуникационните компании изпускат пазар от около 300 милиона ползватели на мобилни телефони поради сега прилаганите стратегии за ценообразуване, които са с отрицателни последици и за други предприятия, като например за създаване на приложни програми.

Докато мобилните телефони вече се използват масово в собствената страна, особено за услуги, свързани с пренос на данни, таксите за роуминг оказват и други неблагоприятни въздействия, които включват:

47 % от потребителите никога не биха използвали мобилен достъп до интернет в друга страна от ЕС.

Само един от всеки 10 потребители би използвал електронната поща в същата степен, както в собствената си страна.

Над една четвърт от потребителите просто изключват мобилния си телефон, когато пътуват в друга страна от ЕС.

Милиони потребители предпочитат да изпращат текстови съобщения (SMS) вместо да плащат за телефониране.

Често пътуващите лица — най-доходоносната част от потенциалния пазар — е по-вероятно да изключат функциите на своя мобилен телефон за роуминг на данни отколкото случайните пътници. Според Комисията причината за това е, че често пътуващите лица са по-добре информирани, отколкото по-рядко пътуващите, относно реалните разходи за роуминг на данни в Европа.

Това не е само противоречие между пътуващите и телекомуникационните компании. Милиони предприятия понасят допълнителни разходи поради роуминга, а фирми, предлагащи например приложни програми, също губят приходи. Роумингът е безсмислен в условията на единен пазар и е проява на икономическа лудост.

Макар че европейският пазар за приложни програми за мобилни телефони процъфтява (IP/14/145), бариери като таксите за роуминга спъват развитието на някои части от този нов сектор. Особено засегнати са пътеводителните, фотографските и картографските приложения.

Освен това потребителите ограничават използването на своите мобилни телефони не само когато са в чужбина. Дори в собствената си страна 70% от хората, които телефонират на лица в други държави от ЕС, ограничават тези свои повиквания поради разходите.

Далекосъобщителните услуги в ЕС – достъпни за всички

Със своето предложение за континентална мрежа (MEMO/13/779) Комисията настоява пред законодателите на Европейския съюз (Европейския парламент и Съвета) за създаването на единен пазар за телефониране и за сърфиране в интернет. Целта е да се постигне подходящо съчетание от регулаторни задължения и пазарни стимули, които да накарат операторите на мобилна връзка да разширят обхвата на своите национални тарифи/пакети, така че най-късно от 2016 г. потребителите от целия Европейски съюз да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза („роуминг както в собствената страна“). Съгласно правилата, приети през 2012 г., от юли 2014 г. клиентите ще имат право също така да се откажат от своя национален оператор, когато пътуват в чужбина, и да ползват по-евтини роуминг услуги от местен оператор в посетената държава или от конкурентен доставчик на роуминг услуги в собствената си страна без да сменят своята SIM карта.

Целта е да се създаде истинско европейско пространство за далекосъобщения посредством постепенното и окончателно премахване на разликите в таксите за националните повиквания и тези в роуминг и в рамките на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Само 8% от предприемачите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители
Въвеждането на дуалното обучение се одобрява от 77% от фирмите Още
Глобален форум на GS1 започна днес в Брюксел
Всеки ден в света се сканират над 5 млрд. GS1 баркода Още
БТПП удостои с диплома първия съветник в Посолството на Полша д-р Гражина Хоронжикевич
Отличието е за активното сътрудничество с Палатата по време на 6-годишния й мандат в София Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса „Актуални проблеми и перспективи пред българските туроператори”
БАТА се обяви срещу възможността общински предприятия да извършват туроператорска дейност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
Включени са дейности, насочени към всички области на ученето Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване показва, че телекомуникационните компании ще спечелят още 300 млн. клиента, ако премахнат таксите за роуминг
Потребителите от целия ЕС да могат да използват своите мобилни телефони и смартфони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза Още
Търговски преговори със САЩ: евродепутати изразяват предпазливост към нови продукти
Преговорите за свободна търговия ЕС - САЩ са свързани и с подходите от двете страни относно потенциалните заплахи за здравето Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП