Брой 92 (1604), 17-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация

          Новият председател на УС на GS1 - Катрин Венгел

На Общото събрание на глобалната организация GS1, което се провежда от 14 до 17 май  в Китай с участието на GS1 България, бяха избрани ръководни органи. Новият председател на Управителния съвет е Катрин Венгел,  Worldwide VP & Chief Supply Chain Officer на Джонсън и Джонсън, а  новият зам.-председател  е Ренауд де Барбут, Chief Information Officer France, Carrefour. Като втори зам.-председател за още една година бе преизбран Хулио Немет, президент на глобалните бизнес услуги в Проктър и Гембъл. Към Управителния съвет след гласуване на делегатите се присъединяват още:  Хосе Херера  от Grupo Exito, Кери Паулинг от Walmart International, Мартин Рейнтиис от Dr. Oetker Nahrungsmittel KG и Роб Рекрутиак от Google LLC.

За мен е голяма чест да бъда председател на Управителния съвет на GS1“,  каза Катрин Венгел пред делегатите в  ОС.  „Съществуват повече от 1 милиард уникални идентификатори на продукти в целия свят (известни като „баркод номера“), от които може да продължи развитието на организацията,  милиарди клиенти и пациенти  имат повишени изисквания за прозрачност, милиони компании могат да постигнат по-големи успехи чрез внедряване на стандартите  GS1. За индустрията се откриват невероятни възможности”.

Пълният списък с членовете на УС на GS1  ТУК

При предварителното изслушване на номинираните, те ясно посочиха своето виждане за нуждите на индустрията и  как стандартите могат да помогнат на фирмите в съвременните условия на дигитализация. Възможност за добро сътрудничество се очертава в посока качество на данните, развитие на омниканалната търговия, осигуряване на прозрачност и проследимост, и не на последно място бързина в комуникацията между отделните филиали на фирмите, между отделни търговски партньори и отделни администрации в различни страни.

На Общото събрание, което е отчетно за изминалата 2017/2018 г., бе одобрен и бизнес плана за 2018/2019 г. Одобрени бяха нови стратегии за Електронния обмен на данни, и Транспорта и Логистиката. Стратегията за стандартите в Транспорта и логистиката включва обхващане на различните сектори на индустрията, облекчаване на трансграничната търговия , подобряване на скоростта и точността на митническите и гранични процедури, осигуряване на проследимост и прозрачност от началото до края и в рамките на различни мрежи на доставка,  обновяване на информацията в реално време, подобрено планиране и зареждане, оптимизиране на разходите и други.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация
За индустрията се откриват невероятни възможности за технологична трансформация Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство
Насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уреждат се процедурите за заетост без разрешение за работа на научни работници от трети държави Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП
Подкрепата е със заем от 50 млн. евро от ЕБВР Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Американският университет на Алабама – Хънтсвил има интерес за разкриване на учебен център в София Тех Парк
Университетът е с инженерна и научно-изследователска насоченост, един от най-големите аерокосмически центрове в света Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network