Брой 92 (1604), 17-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство


На 7 юни 2018 в гр. Стара Загора Л-Клас в партньорство  с ТПП - Стара Загора  ще с проведе семинар на тема Цифрова трансформация в дискретното производство.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

  • Управление на жизнения цикъл на изделията -структури на изделията, варианти и изпълнения на изделията
  • Управление на жизнения цикъл на екипировката
  • 18 вида планиране в производството
  • Диспечиране и отчитане на производството в реално време
  • Управление на складове с мобилни терминали
  • Лични данни в системите за управление на производството

ПРОГРАМА

Семинарът е насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ представители на едно предприятие – двама души.

Участието в семинара е безплатно. Допълнителна информация можете да получите на телефон (02) 818 57 50.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 7 юни 2018, начален час: 10:00 часа, Хотел Ефир, Стара Загора, ул. "Х.Д. Асенов" 52

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Заявете своето или на Ваши специалисти участие чрез оn-line регистрационна форма: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Или като изпратите попълнена ЗАЯВКА по електронна поща на адреси:  

mes_academy@techno-class.com
l-class@techno-class.com

Заявки за участие се приемат до 16:00 часа на 4 юни 2018.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация
За индустрията се откриват невероятни възможности за технологична трансформация Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство
Насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уреждат се процедурите за заетост без разрешение за работа на научни работници от трети държави Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП
Подкрепата е със заем от 50 млн. евро от ЕБВР Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Американският университет на Алабама – Хънтсвил има интерес за разкриване на учебен център в София Тех Парк
Университетът е с инженерна и научно-изследователска насоченост, един от най-големите аерокосмически центрове в света Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network