Брой 92 (1604), 17-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП


ПроКредит Банк увеличава подкрепата си за малките и средни предприятия (МСП) в България с предоставения заем от 50 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

ПроКредит Банк има отлична репутация като надежден партньор на МСП, които имат ключово значение за положителното икономическо развитие на Югоизточна и Източна Европа. Финансирането се предоставя в момент, когато възможността за достъп до кредитиране е от решаващо значение за подпомагане на икономическия растеж в България. В рамките на проекта ПроКредит Банк и ЕБВР имат за цел да подобрят достъпа до дългосрочно финансиране на МСП в цялата страна.

ПроКредит и ЕБВР са партньори от много години като осигуряват дългосрочно финансиране за развитието на малките и средни предприятия. По-рано тази година ЕБВР придоби дял от 3,6% в ПроКредит Холдинг, компанията-майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от банки с основен фокус обслужване на малкия и среден бизнес.

По време на подписване на новото споразумение за финансиране в София, президентът на ЕБВР Сума Чакрабарти заяви: "Очакваме българската икономика да продължи да расте през следващите години. Това предполага нужда от повече средства, за да се подмогне растежът на бизнеса както на местно ниво, така и да се разширява в чужбина. Напълно ангажирана с малките и средни предприятия, ПроКредит Банк е нашият силен, дългогодишен партньор в региона и сме удовлетворени, че можем да засилим сътрудничеството си в България."

"Това е окуражаващ сигнал за малките и средни предприятия в България. Подписването на днешния договор отразява споделените принципи и съвместната ангажираност на двете институции за насърчаване на растежа и заетостта чрез подпомагане на малките и средни предприятия", каза Румяна Тодорова, Изпълнителен директор на ПроКредит Банк (България).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация
За индустрията се откриват невероятни възможности за технологична трансформация Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство
Насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уреждат се процедурите за заетост без разрешение за работа на научни работници от трети държави Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП
Подкрепата е със заем от 50 млн. евро от ЕБВР Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Американският университет на Алабама – Хънтсвил има интерес за разкриване на учебен център в София Тех Парк
Университетът е с инженерна и научно-изследователска насоченост, един от най-големите аерокосмически центрове в света Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network