Брой 92 (1604), 17-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни


Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията за защита на личните данни (АЗЛД) подготвиха съвместно Становище, с което обръщат сериозно внимание на следните значими обстоятелства:

Разработването и обсъждането на законопроекта, респ. – хармонизирането на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Регламент/а/ът“) много сериозно закъснява, предвид обстоятелството, че Регламентът влиза в сила на 25.05.2018 г.

Вярно е, че Регламентът има пряко действие, но проблемът възниква от факта, че той предоставя правомощия на националните органи да уредят по специфичен начин определени въпроси, с която задача законопроектът не се е справил.

Едновременно с това законопроектът ненужно преповтаря разпоредби от Регламента - преповтарянето е излишно предвид прякото действие на Регламента, а не се предлага нормиране на важни въпроси, които Регламентът предоставя за решаване на национално ниво.

В Становището акцент е поставен на следните 2 основни въпроса:

  • Възможност от въвеждане на особени правила при обработването на данни в специфичен контекст и/или определени цели
  • Задължително законово (а не подзаконово) уреждане на важни въпроси от обществените отношения, касаещи защитата на личните данни.

Със Становището можете да се запознаете ТУК

Заключението на БТПП и на АЗЛД е, че предложеният законопроект не изпълнява целта си, а именно въвеждането на национална правна регламентация, която да осигури необходимите предпоставки за реализацията на въведените промени в сферата на защитата на личните данни.  

БТПП остава в готовност да участва в по-нататъшно обсъждане и приемане на този важен за бизнеса нормативен акт.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация
За индустрията се откриват невероятни възможности за технологична трансформация Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство
Насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уреждат се процедурите за заетост без разрешение за работа на научни работници от трети държави Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП
Подкрепата е със заем от 50 млн. евро от ЕБВР Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Американският университет на Алабама – Хънтсвил има интерес за разкриване на учебен център в София Тех Парк
Университетът е с инженерна и научно-изследователска насоченост, един от най-големите аерокосмически центрове в света Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network