Брой 92 (1604), 17-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, пишете на e-mail: een@bcci.bg.

За допълнителен контакт: тел.: 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

 

ПОЛША              
BRPL20161010001          
Производител на ексклузивни веган сирена, алтернатива на млечните продукти, търси производители и доставчици с възможност да осигуряват редовно и дългосрочно висококачествени сурови ядки от кашу, бадеми и рафинирано кокосово масло.

ПОРТУГАЛИЯ  
BRPT20180319002          
Производител на облекло и текстилни изделия за дома с отлични производствени умения търси фирми, които желаят да възложат производство на нови колекции.

РУМЪНИЯ        
BORO20151214002         
Производител на широка гама от автомобилни и промишлени батерии, приложими главно в секторите на автомобилостроенето, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници,  търси търговски агенти и дистрибуторски.

РУМЪНИЯ        
BORO20160803001         
Фирма, специализирана в предлагане на цялостни услуги за пречистване на вода за блокове за генериране на пара и професионални съвети за химичния режим и предотвратяване на корозията във вътрешността на котлите във веригата вода-пара-кондензат, търси специализирани дистрибутори, работещи в областта на индустриалното пречистване на водата от корозия и отлагания в парни котли в промишлени обекти.

РУСИЯ
BORU20171116004         
Фирма, специализирана в доставка на черни и цветни метали, тръби и крепежни елементи, директно от производствени предприятия в Русия, търси дистрибутори и търговски представители.

РУСИЯ
BORU20170321002         
Производител на биологично активни добавки, произведени от калмари и морски таралеж, за подобряване на имунната система, състоянието на косата, кожата и ноктите, търси дистрибутори.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП и АЗЛД по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Стандартите GS1 помагат на фирмите в съвременните условия на дигитализация
За индустрията се откриват невероятни възможности за технологична трансформация Още
БТПП организира семинар „Онлайн продажби в Китай през WeChat“
18 юни от 12:45 до 17:00 часа в Палатата, без такса участие Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема: Цифрова трансформация в дискретното производство
Насочен към ръководители и водещи специалисти по планиране и управление на производството Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уреждат се процедурите за заетост без разрешение за работа на научни работници от трети държави Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ПроКредит Банк България и ЕБВР подписаха споразумение за подпомагане на българските МСП
Подкрепата е със заем от 50 млн. евро от ЕБВР Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Американският университет на Алабама – Хънтсвил има интерес за разкриване на учебен център в София Тех Парк
Университетът е с инженерна и научно-изследователска насоченост, един от най-големите аерокосмически центрове в света Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network