Брой 179 (689), 17-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, участва в конференция „Перспективите и възможностите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион“ в Будапеща, Унгария. Организатори са Търговско-промишлената палата на Унгария и Дунавският енергиен форум.

Събитието бе открито от председателя на ТПП на Унгария д-р Ласло Параг.  Официална позиция по темата изразиха министърът на енергетиката на Сърбия Александър Антич, зам.-министърът на енергетиката на Руската Федерация Анатоли Яновски и зам.–министърът на икономиката и енергетиката на България Антон Павлов.

Представители на търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнес организациите относно местния енергиен пазар и ползите за бизнеса. 

Васил Тодоров направи анализ на състоянието на българския енергиен пазар, акцентирайки върху новосъздадения Енергиен борд. Основните цели на Борда, в който Палатата е представена от Николай Минков, изпълнителен директор на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”, са прозрачност, ниски цени и диверсификация на енергийния пазар.

На конференцията бе разгледано инфраструктурното развитие в Централна и Югоизточна Европа, както и пазарът на природен газ и перспективите за развитие. Представители на редица енергийни фирми изразиха своето виждане по темата „Южен поток”. Отделено бе внимание на необходимостта от повишаване на сътрудничеството между страните в региона с цел постигане на диверсификация на доставките.

Презентация: Енергиен борд в България 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион
Търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнеса относно местния енергиен пазар Още
Автомотор Корпорация, дългогодишен член на БТПП, представи новия автомобил CITROËN C4 CACTUS
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево
В рамките на проекта е разработена интернет страница в подкрепа на бизнеса, с версии на български, румънски и английски език Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата
Работодателските организации се обединиха около мнението за запазването на нивата на МОД и за следващата година в отраслите без договореност между работодатели и синдикати Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител
Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон
Данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN