Брой 179 (689), 17-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%


По предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо второто тримесечие на 2013 година. Увеличението в индустрията е с 6.9%, в услугите - с 1.1%, и в строителството - с 4.0%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - 10.3%, „Добивна промишленост” - 9.0%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 8.3%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 14.9%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1.7%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.0% спрямо второто тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.5%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17.1% за „Операции с недвижими имоти” до 9.6% за „Административни и спомагателни дейности ”.

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион
Търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнеса относно местния енергиен пазар Още
Автомотор Корпорация, дългогодишен член на БТПП, представи новия автомобил CITROËN C4 CACTUS
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево
В рамките на проекта е разработена интернет страница в подкрепа на бизнеса, с версии на български, румънски и английски език Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата
Работодателските организации се обединиха около мнението за запазването на нивата на МОД и за следващата година в отраслите без договореност между работодатели и синдикати Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител
Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон
Данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN