Брой 179 (689), 17-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево

Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград е бенефицент по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България (2007–2013). Водещ партньор по проекта е Областната администрация Разград,  в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара  Разград.

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта в началото на месец септември бяха проведени кръгла маса, бизнес форум и участие в изложение.

На 4 септември в Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево се състоя първото събитие - кръгла маса с участие на над 20 фирми от Област Разград и повече от 40 фирми от румънска страна.  Участниците  имаха възможността да се запознаят с разработената по проекта интернет страница www.razgrad-giurgiu.eu , с версии на български, румънски и английски език, както и с дейността на създадените местни информационни офиси за трансгранично делово сътрудничество в двата града, предлагащи редица услуги за бизнеса. Акцентът на събитието бе представянето на фирмите участници и осъществените първи бизнес контакти, които показаха, че между фирмите от двете страни се откриват редица възможности за сътрудничество в различни икономически сектори.

Установените контакти бяха продължени и по време на проведения бизнес форум на 9 септември в Разград с участието на фирми от двата региона. Симеон Захариев - председател на РТПЗК-Разград откри форума. Отново интересът бе голям – участваха повече от 40 предприемачи, както и представители на местната власт. Област Разград беше представена в секторите селско стопанство, преработвателна промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, лека промишленост, а бизнесът от окръг Гюргево - от крупни земеделски кооперативи и фирми от шивашката промишленост, производството на селскостопанска техника,  хранително-вкусовата промишленост. По време на дискусиите бяха лансирани идеи за бизнес сътрудничество. Осъществиха се първите посещения на предприемачи от  Гюргево в разградски фирми.

Форумът  съвпадна и с участието на представители на бизнеса от Окръг Гюргево в Традиционния есенен панаир в Разград на 9 и 10 септември. Жителите и гостите на Разград имаха възможност да се запознаят с продукцията на голяма част от взелите участие във форума румънски фирми, на специално открити по линия на проекта панаирни щандове.

Мероприятията, които предстоят по същия проект, са свързани с участието на представители на бизнеса от Област Разград в две изложения в Гюргево - Изложение на потребителски стоки (26 и 27 септември) и Дни на реколтата (3 и 4 октомври), като голяма част от разходите се покриват по линия на проекта.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион
Търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнеса относно местния енергиен пазар Още
Автомотор Корпорация, дългогодишен член на БТПП, представи новия автомобил CITROËN C4 CACTUS
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево
В рамките на проекта е разработена интернет страница в подкрепа на бизнеса, с версии на български, румънски и английски език Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата
Работодателските организации се обединиха около мнението за запазването на нивата на МОД и за следващата година в отраслите без договореност между работодатели и синдикати Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител
Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон
Данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN