Брой 179 (689), 17-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител


На днешното си заседание правителството прие решение, с което се прекратява финансирането на проекти и програми по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“, за които няма сключен договор с изпълнител до 17.09.2014 г. включително.

С ПМС 19/2014 г. бяха предоставени 499,345 млн. лв. за изпълнение на проекти и програми с регионално и национално значение. С постановлението бяха одобрени и разпределени близо 289 млн. лв. в 173 общини за 368 проекта, както и малко над 210 млн. лв. за министерствата. Определен беше и краен срок за усвояването и отчитането на тези средства – 10 юни 2014 г., когато следва да се представи на Междуведомствения съвет информация за резултата от проведените и приключили процедури за обществени поръчки и за сключените договори с изпълнителите на проекти.

Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата. С промяната на срока отпада и възможността за пренасочване на освободения финансов ресурс, регламентирана с ал. 2-3 от чл. 2 на ПМС №19.

Доколкото постановлението е прието на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., то и финансирането на договори по проекти и програми с бюджетни средства ще се извършва само до края на текущата година.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион
Търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнеса относно местния енергиен пазар Още
Автомотор Корпорация, дългогодишен член на БТПП, представи новия автомобил CITROËN C4 CACTUS
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево
В рамките на проекта е разработена интернет страница в подкрепа на бизнеса, с версии на български, румънски и английски език Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата
Работодателските организации се обединиха около мнението за запазването на нивата на МОД и за следващата година в отраслите без договореност между работодатели и синдикати Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител
Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон
Данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN