Брой 179 (689), 17-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон


Всяко второ нарушение, установено от Главната инспекция по труда през летния сезон, е свързано с нерегламентирано полагане на извънреден труд или неспазването на изискванията за междуседмична и междудневна почивка. При 961 проверки са установени 488 подобни нарушения. 

Само 63-ма души от общо 13290 проверени са работили без трудов договор. Инспекторите са забелязали обаче, че голям брой договори са сключени на датата 10 юли, обявена предварително като начало на проверките.

 По заплащането на труда нарушенията са 178. Най-често те са свързани с неплащане на положен нощен труд и на по-високи надници за работа в почивни дни.

Други чести нарушения са липсата на документи на обектите, от които да е видно разпределението на работното време и кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден.

Съставени са 299 акта за установяване на административно нарушение, на базата на които се налагат паричните санкции. Данните от инспекционната дейност показват, че нарушения се допускат основно в малките търговски обекти, ресторанти и хотели.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за перспективите при добива и използването на природен газ в Дунавския регион
Търговско-промишлени палати от региона представиха вижданията на бизнеса относно местния енергиен пазар Още
Автомотор Корпорация, дългогодишен член на БТПП, представи новия автомобил CITROËN C4 CACTUS
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград работи по проект за сътрудничество между Разград и Гюргево
В рамките на проекта е разработена интернет страница в подкрепа на бизнеса, с версии на български, румънски и английски език Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Срокът за договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности изтича в края на седмицата
Работодателските организации се обединиха около мнението за запазването на нивата на МОД и за следващата година в отраслите без договореност между работодатели и синдикати Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Прекратява се финансирането на проекти по Публичната инвестиционна програма, за които няма сключен договор с изпълнител
Разпоредителите с бюджет не са спазили определения краен срок за усвояването и отчитането на отпуснатите средства и са продължили да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и след тази дата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 3.6%
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Административни и спомагателни дейности” Още
Извънредният труд е най-честото нарушение на работодателите през летния сезон
Данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда показват положителна тенденция към намаляване на сериозните нарушения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN