Брой 200 (1212), 18-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейски GS1 регионален форум за първи път се провежда в София


За първи път в София се провежда Регионален форум GS1 в Европа. Събитието се организира ежегодно в различна държава - членка на общността GS1, а тази година домакин е GS1 България.

От 17 до 21 октомври представители на 47 национални организации GS1 от Европа и Азия имат възможност да обменят опит от внедряване на стандартите GS1 в различните страни,  да се включат в обучения и работни срещи по проекти, да дискутират насоки за подобряване и облекчаване на дейността на фирмите от различните сектори, използващи стандартите GS1. Част от предвидените срещи и обучения са свързани с приложението на стандартите в секторите здравеопазване, омниканална търговия, технически индустрии, банково дело и управление на парични потоци, електронно фактуриране и други.

Ключовите думи на GS1 Регионален форум 2016 в Европа са сътрудничество, устойчив растеж и иновации. В своята дейност GS1 в Европа отдава голямо значение на сътрудничеството и обмяната на опит между отделните GS1 организации с цел да се подобри обслужването на фирмите, използващи стандартите GS1 и предоставяне на иновативни, хармонизирани решения, които да облекчат тяхната дейност и да допринесат за тяхното устойчиво развитие.

Форумът стартира с обучения и паралелни работни срещи, свързани с внедряването на стандартите в различни сектори.

Организацията GS1 има един фундаментален стандарт, включващ уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки и услуги, върху който са изградени множество от стандарти, имащи за цел да обслужат нуждите на различните сектори на индустрията за постигане на по-голяма ефективност, намаляване на разходите и по-добро управление на процесите. Днес наборът от стандарти GS1 включва много повече, а именно: стандарти за радиочестотна идентификация и споделяне на информация в реално време, стандарти за електронен обмен на документи (поръчки, авизо, фактури), стандарти за синхронизация на основни данни. Повече от 2 милиона фирми по света, изпълняващи различни функции по веригата на снабдяване, са внедрили стандартите в своите бизнес процеси, което им позволява да говорят на един език. Това не само свързва компаниите въпреки географските и културните различия, но също позволява на водещи лидери на индустрията да се възползват от силата на информацията, за да подобрят живота на хората по цялото земно кълбо.

За обсъдените теми по време на първия ден на форума можете да прочетете ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейски GS1 регионален форум за първи път се провежда в София
Под мотото „Сътрудничество, устойчив растеж и иновации” Още
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
С основна цел да се стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ - Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад”
9-10-11 ноември 2016 г. в София, Централен Военен Клуб Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българската банка за развитие и Банката за развитие на Виетнам ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни предприятия
За развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове
За секторите извън Европейската схема за търговия с емисии Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Безплатни консултации за европейски стартиращи компании на "Nitro - the extreme acceleration event"
1-2 декември 2016, София Антиполис, Франция Още