Брой 200 (1212), 18-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество


Проектът MOWECO, представен по първата покана на Дунавската програма от 12 организации от 9 страни* от Дунавския регион, е одобрен за реализация. Партньорите по проект MOWECO - „Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research & Innovation for the Circular Economy“, ще започнат своята работа от 1.01.2017 г.  Основната цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, които да стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел, който стимулира рециклирането на отпадъците и трансформацията им в ресурс за ново производство.

Българската търговско-промишлена палата е координатор на дейностите, свързани с комуникационна стратегия на проекта и разпространение на резултатите и разработените продукти по време на реализация на MOWECO.

Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко технологии, стратегии и бизнес модели , които да допринесат за развитието на иновативен и социално отговорен Дунавски регион.

В рамките на изпълнение на проекта се предвижда да се създадат различни инструменти и продукти, които да подпомогнат МСП за внедряване на иновативни практики, прилагани при „кръговата икономика“, нови бизнес модели, виртуален пазар на „еко технологии“, виртуален изложбен център на иновации в сектора и др.

Фирми, с постижения при внедряване на еко технологии в производството, ще имат възможност да участват в международната изложба IFAT – Мюнхен 2018, утвърдила се като лидер в иновативни решения при управление на водите, отпадъците и суровините, както и след селекция ще получат специални награди за иновативност .

Партньорите по проекта ще работят и в посока за запознаване на стейкхолдерите с иновативни модели и стратегии, прилагани от европейски партньори във връзка с „кръговата икономика“, за да стимулират изработването на стратегии, планове за действие и законодателство в Дунавския регион, което да ускори процеса и да отговори на стратегията на ЕС за по-широкото въвеждане на „кръговата икономика в реалния живот“.

---------
* Австрия, България, Германия, Румъния Словения, Словакия, Унгария, Хърватска и Сърбия

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейски GS1 регионален форум за първи път се провежда в София
Под мотото „Сътрудничество, устойчив растеж и иновации” Още
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
С основна цел да се стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ - Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад”
9-10-11 ноември 2016 г. в София, Централен Военен Клуб Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българската банка за развитие и Банката за развитие на Виетнам ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни предприятия
За развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове
За секторите извън Европейската схема за търговия с емисии Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Безплатни консултации за европейски стартиращи компании на "Nitro - the extreme acceleration event"
1-2 декември 2016, София Антиполис, Франция Още