Брой 200 (1212), 18-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

Безплатни консултации за европейски стартиращи компании на "Nitro - the extreme acceleration event"

Startup Europe стартира Nitro: the extreme acceleration event, където 20 европейски старт-ъпа са поканени да работят с консултанти, представители на фирми и инвеститори, за да ускорят процеса по своето развитие.  

Какво:
По време на събитието, 20 международни старт-ъпи в напреднал етап на развитие ще работят заедно с консултанти от Capgemini Consulting, Europe Unlimited, Inovamais, INTRASOFT, the European Crowdfunding Network, and the European Business Angels Network по теми, вариращи от пътя на клиента до готовност за инестиции, продажби и иновационен мениджмънт.

Ключът е, че самите старт-ъпи ще избират по кои теми искат да работят преди, по време и след събитието. Те ще имат възможност да използват знанията и опита на четирите групи консултанти. В допълнение на това, представители на големи корпорации и инвеститори също ще присъстват на събитието като по този начин подпомогнат стартиращите компании да представят своите продукти и да получат обратна връзка директно от целеви клиенти. Накратко, консултантските сесии предоставят чудесна възможност новите идеи, които ще възникнат да се противопоставят на стандартните такива на пазара. Всичко това ще бъде организирано по интерактивен начин, без дълги презентации, само реални работни сесии, които да създадат стойност за старт-ъпите.

Кога:
Nitro ще се проведе на 1 и 2 декември 2016 г. в София Антиполис, Франция. Заинтересованите старт-ъпи могат да кандидатстват за Nitro на F6S до 31 октомври 2016 г. След като бъде избран даден старт-ъп, организаторите ще се свържат с него, за да осъществят контакт и да започнат предварителна работа по избраните от старт-ъпа теми.

Кой:
Nitro е отворен за стартиращи компании, които имат следния профил:

  • Старт-ъпи, които вече разполагат с (малка) клиентска база на вътрешен пазар и са готови за международната експанзия
  • Могат да бъдат класифициран като уеб-предприемачи
  • Знаят точно от какво се нуждаят, за да преминат към следващия етап от развитие на компанията

Nitro е изцяло безплатно благодарение на подкрепата на Европейската комисия. В допълнение на това, кандидатите могат да кандидатства и за микро грантове за покриване на пътни разходи. Повече информация за кандидатстване можете да намерите “Наръчник на кандидата”.

Източник: INTRASOFT

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейски GS1 регионален форум за първи път се провежда в София
Под мотото „Сътрудничество, устойчив растеж и иновации” Още
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
С основна цел да се стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ - Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад”
9-10-11 ноември 2016 г. в София, Централен Военен Клуб Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българската банка за развитие и Банката за развитие на Виетнам ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни предприятия
За развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове
За секторите извън Европейската схема за търговия с емисии Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Безплатни консултации за европейски стартиращи компании на "Nitro - the extreme acceleration event"
1-2 декември 2016, София Антиполис, Франция Още