Брой 22 (2277), 02-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственостБългарската търговско-промишлена палата проведе уебинар, посветен на нови моменти в областта на заявяването на търговски марки за малки и средни предприятия. Председателят Цветан Симеонов заяви, че БТПП подкрепя всяка стъпка в посока улесняване работата на бизнеса. „Приветстваме инициативите на Службата на ЕС за интелектуална собственост и на Патентно ведомство, които са предназначени за МСП, за по-лесно преодоляване на последиците от Ковид, опростени процедури за заявяване на търговски марки и дизайн  и осигурената финансова подкрепа за МСП“, заяви Симеонов при откриването на събитието.

Себастиен Ханк, представител на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/, представи пред повече от 90 участници няколко нови инициативи, които са предназначени за малките компании, да бъде улеснен процеса на заявяване и възстановяване на търговски марки и дизайн. Сред инициативите са: Фонд за подпомагане на МСП /Ideas Powered for Business SME Fund/, безплатни консултации за МСП, формуляр за електронно подаване на заявки.

Фондът за МСП осигурява възможност за възстановяване на средства на МСП, които са получили услуга, свързана с интелектуална собственост /-50% или -75% за различните услуги/. Фондът ще предостави безвъзмездни средства на обща стойност от 20 млн. евро.

Безплатните консултации по интелектуална собственост се предоставят от одобрени адвокатски кантори или специалисти по интелектуални права в ЕС и се поемат от Службата на ЕС за интелектуална собственост. Включват също така медиация при решаване на конфликти по отношение на права на интелектуалната собственост /търговски марки на ЕС и дизайн/. Заинтересованите компании да използват услугата я заявяват онлайн, получават списък с потенциални изпълнители, избират доставчик и получават консултацията безплатно на езика на страната, в която оперира съответното МС - Презентация.

Формулярът за електронно подаване на заявки за търговска марка / дизайн EasyFiling е предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство. Това е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Интерактивният виртуален асистент улеснява, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Яна Младенова, експерт в Патентното ведомство на Република България, разясни предоставяните услуги в рамките на Ideas Powered for Business SME Fund. Българското Патентно ведомство е една от малкото организации в Европа, които осигуряват възможност за намаляване на разходите на фирмите - както за предварителна диагностика на интелектуална собственост /IP Scan/ така и за заявка за марки и дизайни.

Помощта ще се състои под формата на възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и дизайни, като максималният размер е до 1500 евро на предприятие. По този начин могат да бъдат спестени 50% от държавните такси за заявки на:

 • национална марка с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • марка на Европейския съюз с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • регионална марка с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург;
 • национален дизайн с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • дизайн на Общността с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • промишлен дизайн с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург.

В една заявка за помощ могат да бъдат посочени няколко марки и дизайни.

За да бъде одобрено предприятието, е необходимо да отговаря на официалното определение за МСП. Нужни са още: удостоверение от банка в PDF формат със следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката и BIC/SWIFT код и актуално удостоверение за ДДС в PDF формат.

Фирмите могат да кандидатстват в няколко времеви прозореца през 2021 г.

 • Времеви прозорец 1:  11 януари 2021 година - 31 януари 2021 година;
 • Времеви прозорец 2:  1 март 2021 година - 31 март 2021 година;
 • Времеви прозорец 3:  1 май 2021 година - 31 май 2021 година;
 • Времеви прозорец 4:  1 юли 2021 година - 31 юли 2021 година;
 • Времеви прозорец 5:  1 септември 2021 година - 30 септември 2021 година.

Безвъзмездни средства ще бъдат отпускани на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване“.

Подаването на заявка се осъществява онлайн. Попълва се формуляр за кандидатстване заедно с необходимата документация. Кандидатът получава електронно писмо, с което се потвърждава получаването на заявлението. В случай че заявлението е одобрено, се получава решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата.

След това се подава заявката за регистрация на избрания обект (търговска марка или промишлен дизайн) и се заплащат съответните държавните такси до 30 дни от получаване на решението за отпускане на средствата.

Накрая се подава заявление за възстановяване на разходите, използвайки връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което фирмата ще бъде уведомена чрез електронна поща - Презентация.

Какво се случва с търговските марки на фирми от ЕС след излизането на Обединеното кралство от Съюза представи Елена Милър, партньор в Бюро за патенти и търговски марки „Божинов и Божинов“. Тя разгледа всички варианти при заявка, прехвърляне, подновяване, заличаване, използване на тези права на интелектуалната собственост от фирми, опериращи на Стария континент и на острова. Повече информация в презентацията.

Очаквайте следващо събитие, на което ще бъдат представени новите търговски марки, включително позиционната марка, марката с мотиви, марката на движение, мултимедийната марка, холограмната марка и звуковата марка. С тях фирмите могат да развият своите рекламни идеи – клипове, движение на картини и хора, мултимедия, холограми, налагане на цветове, музика и т.н. и едновременно с това да защитят брандовете си по начина, по-който са създадени, а не само чрез графичното им изображение.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща при българския държавен глава
Българското домакинство на Инициативата „Три морета“ - във фокуса на разговора Още
Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост
Финансова подкрепа при заявяване и възстановяване на търговски марки и промишлен дизайн Още
GS1 в България: онлайн обучения през м. февруари 2021 г.
В рамките на отбелязването на 30 години успешно прилагане у нас на международните стандарти GS1 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Церемония за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г.
4 февруари 2021 г. от 18.00 часа, пряко излъчване в YouTube Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на туризма публикува насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти
За компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 - държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Важно за ползвателите на съоръжения с повишена опасност
Информация от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Украйна през 2020 г. и тенденции за 2021 г.
СТИВ - Киев Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Египет
За изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“