Брой 22 (2277), 02-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Външната търговия на Украйна през 2020 г. и тенденции за 2021 г.


СТИВ - Киев

Според анализ на Института за икономически изследвания на Украйна относно външнотърговската дейност на страната през 2020 г.[1], могат да бъдат изведени следните основни моменти, както и някои тенденции през 2020 и 2021 г.:

  • Външнотърговската дейност на Украйна през 2020 г.

- Продължаващо нарастване значението на Китай като външнотърговски партньор на Украйна. Отчита се прогресивен ръст през последните 7 г. на дела на стокообмена със страната от общия стокообмен на Украйна и достигайки около 15% през 2020 г.;

- Значението на ЕС запазва нива почти без изменения. Делът на ЕС в общия стокообмен на Украйна запазва стабилни нива (около 41-42% от общия стокообмен), без почти никакви изменения през последните 5 г. (след съществен ръст в периода 2012 – 2016 г.; от общо близо 30% в началото на периода до малко над 40% в края му);

- Делът на Руската федерация в общия стокообмен на Украйна запазва тенденцията си на спад, наблюдавана през последните близо 10 г. (около 7% за 2020 г.);

         - Вносът на Украйна остава традиционно по-диверсифициран от износа на страната.

  • Външнотърговската дейност на Украйна през 2021 г.

- Очакван среден ръст от около 14% по износа и вноса на Украйна (в номинално изражение);

- От началото на 2021 г. влезе в сила Споразумението за Свободна търговия между Украйна и Израел. Споразумението предвижда 7 г. транзиционен период. Преобладаващата част от индустриалната продукция е освободена от митнически такси. Поетапно намаляване на митническите такси върху селскостопанската продукция. 

         Украинският внос от Израел е много по-диверсифициран отколкото износа на Украйна за Израел (доминиран от износ на зърно, като например царевица – заемаща 25% дял от украинския износ за страната). Износът на Украйна за Израел заема около 1% дял от общия украинския износ през 2020 г. Вносът от Израел заема около 0,5% от общия внос на Украйна през 2020 г.

Споразумението се оценява като „класическо“, а не „всеобхватно“ (като случая между Украйна и ЕС например).

         - От началото на 2021 г. влезе в сила Споразумението за Свободна търговия между Украйна и Обединено Кралство (ОК). Същото е „всеобхватно“ и запазва съществена част от договореностите между Украйна и ЕС. Предвижда пълно отпадане на митническите такси върху индуструалните продукти след 2023 г., както и за преобладаващата част от селскостопанските продукти след 2023 г.

         Делът на стокообмена между Украйна и ОК е около 1% от общия външнотърговски стокообмен на Украйна и около 3% в рамките на стокообмена на страната с ЕС.        

  • Износът на Украйна през 2020 г. е спаднал с едва 1,7%, като е възлязъл на около 49 млрд.щ.д.

-ЕС остава водеща дестинация за украинския износ (около 19 млрд. щ. д.). Цялостно обаче, делът на износа за ЕС от общия износ на страната спада от 2018 г. насам.

Украинският износ за ЕС остава достатъчно диверсифициран[2];

-В номинално изражение, износът за Китай през изминалата година почти се е удвоил (достигайки около 8 млрд.щ.д.);

Азиатската държава се оформя като основна дестинация за украинския износ на минерали (желязна руда), зеленчуци и производни, и основни метали и производни – и трите позиции отчитащи около двукратен ръст в сравнение с 2019 г.

Следва да се отбележи, че износът на Украйна за Китай е най-малко диверсифициран[3] (в сравнение с останалите основни дестинации[4]).

-Украинският износ за Руската федерация продължава да спада (около 2 млрд.щ.д. през 2020 г.);

-Отчита се съществен ръст на износа от Украйна на животински и

растителни мазнини и масла[5] (21,6% ръст в сравнение с 2019 г.) и ръст от 9,5% на износа на минерали и техни производни[6]. По две от основните износни позиции (зеленчуци и производни продукти[7], и основни метали и производни продукти[8]) е отченен спад в износа съответно от -8% и -11,9%.

През 2020 г. украинският износ остава доминиран (над 82%) от полуобработени продукти.

 

  • Вносът на Украйна през 2020 г. е спаднал с над 10%, възлизайки на около 54 млрд.щ.д.

-Основна причина за спада е съществен спад на вноса на горива (както в количествено изражение – поради Ковид-отраженията върху индустрията и особено транспорта, така и в номинално – поради спада на международните цени на горивата);

-Делът на ЕС по произход на вноса в Украйна продължава да бележи макар и умерен ръст (от малко над 40% през 2019 г. до близо 45% през 2020 г.);

-Делът на Китай по произход на вноса в Украйна запазва нивата си от 2019 г. (около 16% дял от общия внос в страната);

- Делът на Русия по произход на вноса в Украйна продължава да спада (около 8% през 2020 г., в сравнение с близо 15% през 2018 г.).

Украинският внос от Русия е най-малко диверсифициран.

-През 2020 г. вносът на продукти на хранително-вкусовата промишленост (ХВП) нараства (15% ръст на вноса на животински продукти и 13% на готови за консумация хранителни продукти), а този на минерални продукти спада съществено (-34% в сравнение с 2019 г.).

 

            Изводи:
         - Стокообменът на Украйна с ЕС може да се каже, че е в значителна степен достигнал оптималните си нива на този етап и при текущите параметри на СЗВЗСТ ЕС – Украйна. Възможно е през 2021 г. дори да бъде наблюдаван известен спад в стокообмена между Украйна и ЕС, отчитайки от една страна същественото нарастване значението на Китай като външнотърговски партньор на страната, но и вследствие влезлите в сила 2 нови Споразумения за Свободна търговия (с Израел и ОК).

         - Пазарът на ЕС остава възприеман традиционно от страна на украинския бизнес като висококонкурентен и със завишени регулации, респективно – затруднен достъп в определена степен.

         - Може да се прогнозира, че Украйна ще се насочи към засилване на географската си диверсификация на износа, т.е. към Азия, БИСА (страни от Северозападна Африка -  Буркина-Фасо, Гана, Нигерия, Бенин)  и др.

         - При темповете от последните няколко години, може да се прогнозира, че външнотърговският стокообмен на Украйна ще достигне нивата си от 2011/2012 г. едва около 2025/2026 г.[9]

Приложение: Анализ на ИИИ на Украйна относно външнотърговската   дейност на страната през 2020 г. и тенденции през 2021 г.

---------------------

[2] Украинският износ за ЕС съдържа над 3100 износни позиции със стойност на износа на всяка позиция над 10 000 щ.д.

[3] Украинският износ за Китай съдържа под 300 износни позиции със стойност на износа на всяка позиция над 10 000 щ.д.

[4] Като основни външнотърговски партньори на Украйна се разглеждат ЕС, Китай, Русия и останалият свят.

[5] 12% дял от общия износ на Украйна през 2020 г.

[6] 11% дял от общия износ на Украйна през 2020 г.

[7] 25% дял от общия износ на Украйна през 2020 г.

[8] 19% дял от общия износ на Украйна през 2020 г.

[9] Сценарий, при който световната Ковид-епидемиологична обстановка не се влоши. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща при българския държавен глава
Българското домакинство на Инициативата „Три морета“ - във фокуса на разговора Още
Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост
Финансова подкрепа при заявяване и възстановяване на търговски марки и промишлен дизайн Още
GS1 в България: онлайн обучения през м. февруари 2021 г.
В рамките на отбелязването на 30 години успешно прилагане у нас на международните стандарти GS1 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Церемония за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г.
4 февруари 2021 г. от 18.00 часа, пряко излъчване в YouTube Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на туризма публикува насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти
За компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 - държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Важно за ползвателите на съоръжения с повишена опасност
Информация от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Украйна през 2020 г. и тенденции за 2021 г.
СТИВ - Киев Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Египет
За изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“