Брой 22 (2277), 02-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ


С Решение № 1475/ 14.12.2017 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за извършени нарушения по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическата група на ЧЕЗ. КЗК установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 057 140 лв. на „ЧЕЗ разпределение България“ АД – ЕИК 130277958 за нарушението по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез: 1. обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 2. възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 136 400 лв. на „ЧЕЗ електро България“ АД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЧЕЗ и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез осъществяване на обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.

Решението на КЗК е окончателно потвърдено в цялост с Решение № 984/26.01.2021 г. на Върховен административен съд, постановено по адм. д. 6582/2020 г. ВАС е приел, че практиките, прилагани от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, които са част от обща стратегия и в общ интерес на предприятие от групата, имат антиконкурентен ефект, който се изразява в дискриминиране на независимите търговци извън групата и ограничаване на търговията с електрическа енергия.

Решение № 1475/ 14.12.2017 г. на КЗК е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес  www.cpc.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща при българския държавен глава
Българското домакинство на Инициативата „Три морета“ - във фокуса на разговора Още
Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост
Финансова подкрепа при заявяване и възстановяване на търговски марки и промишлен дизайн Още
GS1 в България: онлайн обучения през м. февруари 2021 г.
В рамките на отбелязването на 30 години успешно прилагане у нас на международните стандарти GS1 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Церемония за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г.
4 февруари 2021 г. от 18.00 часа, пряко излъчване в YouTube Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на туризма публикува насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти
За компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 - държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Важно за ползвателите на съоръжения с повишена опасност
Информация от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Украйна през 2020 г. и тенденции за 2021 г.
СТИВ - Киев Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Египет
За изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“