Брой 77 (1089), 20-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство


Мохсен Джалалпур, председател на Иранската палата на търговията, индустриите, мините и земеделието

Обменът на информация, опит и добри практики между БТПП и Иранската палата на търговията, индустриите, мините и земеделието са важна предпоставка за развитието на взаимноизгодното търговско-икономическо сътрудничество България - Иран. Това общо виждане изразиха по време на среща председателите на двете палати Цветан Симеонов и Мохсен Джалалпур. В срещата участваха също д-р Фархад Шариф – зам.-председател на Иранската палата  и представители на Посолството на Иран в София.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, като акцентира върху историята на Палатата, структурата  и ролята й в стопанския живот на страната, участието във водещи международни организации.

Мохсен Джалалпур изрази своята отлична оценка за дейността на БТПП и отбеляза, че в Иран има висока степен на уважение и доверие към България и българските стоки. Той сподели планове и проекти за осъществяването на нов транспортен коридор Персийски залив – Черно море. Той ще тръгва от Иран и ще преминава през Грузия, Азербайджан и Армения до България. Целта е създаване на възможности за ефективни и надеждни товарни превози между държавите от Близкия Изток и Централна и Източна Европа. Проектът ще допринесе за оползотворяване на нарастващия търговски потенциал в двата региона и обслужване на транзитния трафик от и за Далечния Изток.

Двамата председатели се обединиха около тезата, че колкото повече транспортни коридори бъдат реализирани, с толкова по-голяма търговска свързаност ще разполагат двете икономики. Мохсен Джалалпур очерта областите, към които иранският бизнес проявява подчертан интерес - транспорт, енергетика, туризъм, търговски обмен и съвместно производство на стоки.

Друга основна тема, повдигната от иранска страна, бяха митническите въпроси и по-специално улесняването на транзита на стоки на българо-турската граница. В тази насока бе изразена идеята за създаване на механизъм за размяна на информация, касаеща евентуалните проблеми или забавяния на границата и митницата. Цветан Симеонов информира иранската делегация, че за решаване на проблемите ще бъде нужно и сътрудничество с Асоциацията на българските предприятия за международни превози, Агенция „Митници“ и ресорните министерства, за което те ще бъдат надлежно уведомени.

От Иранската палата проявиха интерес към фестивала на българската роза и към създаването на въздушни коридори за трансфер  на туристи от Далечния Изток.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство
Иранският бизнес проявява интерес към сътрудничество в транспорта, енергетиката, съвместното производство Още
БТПП участва в международна конференция „МСП и зелената икономика” в Украйна
За включване на малките и средни предприятия в процеса на еко-иновациите Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международен форум „Силата на жените-предприемачи“ се проведе в Одрин
Делегация на Българската асоциация на жените-предприемачи и на жени-предприемачи от Ямбол, Хасково и Бургас участва във форума Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична дискусия: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България
25 април 2016 г., х-л Радисън, 10:00 – 12:00 ч. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
Фискалната политика за периода е дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага въвеждането на съвместно регулиране на дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
КЗК счита, че е допустимо въвеждането на разрешителен режим за работа на автошколите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК уведоми Google, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС
Комисията: Google е приложил стратегия за мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата на общото търсене в интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network