Брой 77 (1089), 20-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

20.04.16.01 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фирма, специализирана в предлагане на широка гама от консултантски услуги, включително надлежна проверка, проследяване на вещи, съвети за навлизане на пазара и подкрепа при съдебни спорове търси партньори за сключване на споразумение за услуги.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Mултидисциплинарна научна организация в партньорство с една от водещите световни организации за научни изследвания по физика на частиците предлага пакет от услуги, насочени към подкрепа на стартиращи и малки иновативни и изследователски фирми, желаещи да развиват своите високотехнологични бизнес идеи в търговски начинания.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.03 ЛИТВА
Производител на модерни и съвременни масивни мебели предлага изработка, аутсорсинг и подизпълнение за производители на мебели и мебелни дизайнери, както и за строители на жилищни сгради.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.04 ПОЛША
Софтуерна фирма, специализирана в областта на мобилните и настолни приложения, търси търговски посредници и предлага аутсорсинг за други ИТ компании.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.05 ПОЛША
Изследователски институт предлага лабораторни изследвания за електромагнитна съвместимост съгласно изискванията на Директива на ЕС за електромагнитна съвместимост (2004/108 / ЕО). Институтът търси фирми (производители и вносители), работещи в електронната или електрическата промишленост, които искат да тестват електромагнитната съвместимост въз основа на договор за търговско представителство или договор за предоставяне на услуги.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.06 ПОРТУГАЛИЯ
Фирма, специализирана в разработване и управлението на електронна техника и проекти на дигитални системи, а също и с опит в GPS устройства (хардуер, фърмуер и софтуер) предлага своите продукти и компетенции чрез договор за услуги и търси дистрибутори.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.07 РУМЪНИЯ
Фирма предлага изпълнение на проекти, 3D визуализация и предоставяне на услуги за фирми, работещи в областта на архитектурата и строителството.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.08 РУМЪНИЯ
Производител на автомобилни части търси дистрибутори на резервни части за автомобили и доставчици на метални суровини. Фирмата, също така, предоставя машинни и металообработващи услуги за други фирми при споразумения за подизпълнение или производство.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.09 РУМЪНИЯ
Фирма, работеща в областта на възобновяемата енергия разработва проекти за ветропаркове в Източна Румъния. Фирмата търси инвеститор и предлага дялове за продажба на базата на споразумение за придобиване или финансово споразумение.
Валидна до: 20/04/2017

20.04.16.10 РУСИЯ
Търговец на едро на автомобилни компоненти и части, търси доставчици на нови компоненти за автомобили, оригинални и неоригинални резервни части за автомобили и камиони, трактори и строителни машини, яхти и други.
Валидна до: 20/04/2017

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство
Иранският бизнес проявява интерес към сътрудничество в транспорта, енергетиката, съвместното производство Още
БТПП участва в международна конференция „МСП и зелената икономика” в Украйна
За включване на малките и средни предприятия в процеса на еко-иновациите Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международен форум „Силата на жените-предприемачи“ се проведе в Одрин
Делегация на Българската асоциация на жените-предприемачи и на жени-предприемачи от Ямбол, Хасково и Бургас участва във форума Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична дискусия: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България
25 април 2016 г., х-л Радисън, 10:00 – 12:00 ч. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
Фискалната политика за периода е дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага въвеждането на съвместно регулиране на дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
КЗК счита, че е допустимо въвеждането на разрешителен режим за работа на автошколите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК уведоми Google, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС
Комисията: Google е приложил стратегия за мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата на общото търсене в интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network