Брой 77 (1089), 20-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Публична дискусия: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

25 април 2016 г., х-л Радисън, 10:00 – 12:00 ч.

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) има удоволствието да Ви покани на публична дискусия за социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България. Екипът на ИПИ ще представи анализ, който търси отговор на въпроса каква част от бедните успяват да излязат от бедност в средносрочен план и какви са техните характеристики, т.е. какви са факторите, които им помагат да подобрят социално-икономическото си състояние. Паралелно с това анализираме и профила на тези, които остават в трайна бедност. Анализът е направен на базата на данни от т.нар. лонгитудинален компонент в статистиката за доходите и условията за живот на НСИ, който проследява едни и същи домакинства през годините. Някои от въпросите, които ще поставят основа на дискусията, са:

  • Какъв е профилът на домакинствата в различните подоходни групи в страната?
  • Каква част от бедните успяват да подобрят доходите си и да излязат от бедност в средносрочен план?
  • Кои са факторите, които определят шансовете за измъкване от бедност?
  • Какъв е делът на трайно бедните в страната?

Моля потвърдете Вашето участие в събитието с мейл или обаждане на Весела Добринова до 22 април 2016 г. (е-mail: vessela@ime.bg; тел.: 02 952 62 66).

Проектът “Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство
Иранският бизнес проявява интерес към сътрудничество в транспорта, енергетиката, съвместното производство Още
БТПП участва в международна конференция „МСП и зелената икономика” в Украйна
За включване на малките и средни предприятия в процеса на еко-иновациите Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международен форум „Силата на жените-предприемачи“ се проведе в Одрин
Делегация на Българската асоциация на жените-предприемачи и на жени-предприемачи от Ямбол, Хасково и Бургас участва във форума Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична дискусия: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България
25 април 2016 г., х-л Радисън, 10:00 – 12:00 ч. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
Фискалната политика за периода е дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага въвеждането на съвместно регулиране на дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
КЗК счита, че е допустимо въвеждането на разрешителен режим за работа на автошколите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК уведоми Google, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС
Комисията: Google е приложил стратегия за мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата на общото търсене в интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network