Назад

БТПП предлага инвестиционно консултиране за МСП


При търсене на решения, подходящи за реализиране на конкретни проекти и инвестиционни намерения

Центърът за фирмено обслужване и Съветът по инвестиции при Българска търговско-промишлена палата, ръководени от желанието  да бъдат полезни и да подкрепят малките и средни предприятия при реализиране на техните инвестиционни намерения, предоставят полезна информация за възможностите за ползване на различни финансови и  инвестиционни инструменти. За реализиране на инвестиционните намерения на фирмите се предоставят следните консултантски и информационни услуги:

► Информация за източници за финансиране на частни инвестиционни проекти;

► Предпроектни проучвания, включващи:

  • Анализ на средата  и пазарна приложимост на проектната идея;
  • Анализ на техническите и организационни изисквания към проекта;
  • Анализ на нуждите от финансиране на проекта и възможните финансови и инвестиционни източници за неговото реализиране.

► Съдействие при изготвяне на проектни предложения и инвестиционни планове за финансиране по конкретни финансови и инвестиционни програми и инструменти; 

► Продажба/покупка на фамилни фирми и дялове от тях;

► Изготвяне на стратегия за развитие на фирмата и финансиране на нейната реализация чрез различни финансови и инвестиционни инструменти.

Интерес за българските фирми представлява възможността за кандидатстване по европейска програма за 70% грант за консултантски услуги за фирми с оборот над 2 милиона лева годишно или фирми с по-малък оборот, но свързани с внедряване на иновации.  

Повече информация за предлаганите услуги може да получите на тел.: 02 8117 477, e-mail: bcci.centre@bcci.bg.

Информация за дейността на Съвета по инвестиции  ТУК