Брой 19 (1531), 26-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи

На 25 и 26 януари представители на БТПП се срещнаха за трети път с партньорите по проект  SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, който се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да насърчи развитието на „мрежа от жени бизнес ангели“ в Югоизточна Европа. Мрежата ще стимулира допълнителни инвестиции в женското предприемачество.

Домакин на срещата бе Словенската търговско-промишлената палата, като участваха организации от Гърция, България, Кипър, Италия, Унгария, Словения и Шотландия. БТПП и Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП) са българските партньори по проекта.

Програмата стартира с  презентация и обсъждане създадената он-лайн обучителна платформа. Обучителната програма е изградена на база модули, предназначени за двете основно  групи: жени предприемачи и  жени бизнес ангели. Он-лайн курсовете ще имат за цел да привлекат възможно най- много групи потенциални инвеститори и жени с бизнес идеи за финансиране. Достъпна он-лайн форма ще структурира техните интереси, предложения и експертиза. Съдържанието на модулите ще обхваща различни процеси като финансиране на иновативни идеи, параметри на маркетингов план, стартиране и поддържане на бизнес и форми на сътрудничество между инвеститор и предприемач. Електронната система ще разполага със статистически данни за регистрирани потребители, най-посещавани модули за обучение и представени бизнес планове.

След края на електронното обучение БТПП и БАЖП ще преселектират най-успешните идеи на жени предприемачи и ще подготвят двустранни срещи с жени бизнес ангели. За 2018 г.  е планирано провеждането на  три „pitching“ събития, или срещи на жените с перспективни бизнес планове с жени бизнес ангели за осигуряване финансирането на идеите.  По време на  срещите следва да се постигане  съгласие за  финансиране на бизнес идеите,  или  финансиране след  предоговаряне на конкретни условия.

Със съдържанието на модулите на обучението можете да се запознаете като посетите платформата на адрес: http://www.actione-learn.eu/seewban

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
За българския бизнес е от голямо значение членството на страната ни в ОИСР Още
Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи
Създадена е он-лайн обучителна платформа на база модули, предназначени за жени предприемачи и жени бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти
По линия на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от ЕС Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България е на 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Страната разширява външните си пазари и изнася стоки за повече от 200 дестинации по целия свят Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Процедури на ЕК срещу България за установяване на нарушение от месец януари 2018 г.
Целят да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство