Брой 19 (1531), 26-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията


Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията.

Към настоящия момент нормативната уредба, касаеща ВиК отрасъла, е уредена главно със Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и техните подзаконови нормативни актове.

Изготвянето на нов Закон за ВиК отрасъла е в изпълнение на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г., одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за водите и която идентифицира в т. 5.1 изготвянето на нов и изчерпателен закон за водоснабдяване и канализация като дългосрочно решение за изпълнение на стратегията.

Приложения:

Проект на структура на ЗВиК                                                                                                                                         

Приложение №3 към чл. 26                                                                                                                    

Механизъм уязвими потребители и ползватели                                                                               

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
За българския бизнес е от голямо значение членството на страната ни в ОИСР Още
Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи
Създадена е он-лайн обучителна платформа на база модули, предназначени за жени предприемачи и жени бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти
По линия на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от ЕС Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България е на 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Страната разширява външните си пазари и изнася стоки за повече от 200 дестинации по целия свят Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Процедури на ЕК срещу България за установяване на нарушение от месец януари 2018 г.
Целят да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство