Брой 19 (1531), 26-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти

На финална пресконференция във Враца бяха представени изпълнените дейности по проект ''Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера''.

Проектът е в рамките на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В продължение на 24 месеца партньорите по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца, Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и  Русенска търговско-индустриална камара работиха за подобряване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси в трансграничния регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния.

Изпълнени дейности: 

  • Информационна кампания за популяризиране на проекта и повишаване информираността на обществото;
  • Проучване за развитието на бижутерството и бродерията, грънчарството, каменоделството и дървообработването в трансграничния регион през различните епохи
  • Образователни програми и обучения „Train the trainer“
  • Летни работилници за  ученици и младежи в трансграничния регион 
  • Фестивал за древни култури и традиционни занаяти "Традициите на Мизия"
  • Асамблея: "Занаятите - вчера, днес и утре"
  • Международните конференции на тема "Културно-историческо наследство на Мизия и Дакия"
  • Информационен филм за проекта.

Партньорите по проекта отчетоха подобрено трансгранично културно сътрудничество, повишена информираност за културното наследство, популяризирани културни събития и инициативи в трансграничния регион, увеличаване броя на посещения на обекти на културно и природно наследство. 

За допълнителна информация по проекта и пресконференцията: Мая Милова, Координатор проект, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
За българския бизнес е от голямо значение членството на страната ни в ОИСР Още
Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи
Създадена е он-лайн обучителна платформа на база модули, предназначени за жени предприемачи и жени бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти
По линия на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от ЕС Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България е на 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Страната разширява външните си пазари и изнася стоки за повече от 200 дестинации по целия свят Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Процедури на ЕК срещу България за установяване на нарушение от месец януари 2018 г.
Целят да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство